Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Akcja proekologiczna – "Wielka Zlewka"

Centrum Kształcenia i Wychowania w Wiechlicach Ochotniczych Hufców Pracy przyłączyło się do akcji Wielka Zlewka. Przedsięwzięcie polega ona na gromadzeniu zużytego tłuszczu roślinnego, zdatnego do produkcji biopaliwa.

Celem akcji jest wywarcie pozytywnego wpływu na środowisko oraz budowa świadomości proekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowo celem działań jest podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz motywowanie i skłanianie ludzi do udziału w produkcji czystej energii, czyli takiej, która w 100% jest ekologiczna. Dzięki akcji uczniowie dowiadują się o konieczności utylizacji oleju spożywczego i możliwościach  jego przetworzenia.

Z oleju posmażalniczego, po odpowiednim przetworzeniu produkuje się biopaliwo do silników samochodowych diesla. Paliwo czyste, ekologiczne i bardzo tanie. W gospodarstwie domowym olej po smażeniu z patelni, garnków czy frytkownic najczęściej jest wylewany do zlewu. Teraz można go gromadzić i mieć wymierne efekty. Zebrany olej nie zanieczyści środowiska i zostanie ponownie wykorzystany, jako paliwo. Im więcej ludzi będzie wiedziało a możliwości ponownego wykorzystania oleju, tym większe będą efekty dla środowiska.

Uczniowie placówek, które biorą udział w Wielkiej Zlewce gromadzą zużyty olej gastronomiczny i oddają go do skupu. Odbierany ze szkół przepalony olej posmażalniczy jest później wykorzystywany do produkcji biopaliw. Organizatorem przedsięwzięcia jest firma Euro Eko Polska z Kielc.

Uczestnicy wiechlickiego Centrum zgromadzili 150 litrów zużytego oleju roślinnego. Zbiórka oleju jest procesem długotrwałym i czasochłonnym. Młodzież gromadziła olej w domach i przywoziła go do Centrum. Niebagatelny udział w przedsięwzięciu miały panie kucharki z warsztatów szkoleniowych, które każdą porcje zużytego oleju gromadziły i przekazywały na rzecz akcji. W maju przedstawiciel firmy Euro Eko Polska odebrał zgromadzony olej. Na ręce uczestników przekazał Dyplom za udział w przedsięwzięciu oraz odtwarzacz DVD. Młodzież zadeklarowała, że w dalszym ciągu będzie gromadzić olej.

Uczestnicy wiechlickiego Centrum, na zdjęciu od lewej Marcin Ksobiech, Filip Chmiel, Dawid Dziopko są obecnie uczniami III klasy gimnazjum. Chłopcy zadeklarowali, że po ukończeniu edukacji w strukturach OHP w dalszym ciągu będą wykorzystywali zdobytą na zajęciach wiedzę z zakresu ekologii i starali się wdrażać ją w życiu codziennym. Koordynator zbiórki, wychowawca Grzegorz Sasin ( na zdjęciu pierwszy z prawej) jest zadowolony z postawy młodzieży, bo większa świadomość ekologiczna dobrze przysłuży się przyrodzie.

 

Autor: Grzegorz Sasin – wychowawca internatu
Źródło:http://www.euro-eko-polska.pl/pl/wielka-zlewka.html
 http://www.ckiw-wiechlice.ohp.pl/
Foto: CKiW Wiechlice


Widok zawartości stron Widok zawartości stron