Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Aktywizacyjnie w "Pomyśle na siebie"

Uczestnicy projektu unijnego „Pomysł na siebie" z bielańskiej jednostki 7 – 35 HP zakończyli realizację kolejnego modułu zajęć. Młodzi ludzie skorzystali z grupowego wsparcia psychologicznego, które poprowadziła psycholog - Anna Stokowska.

Cykl spotkań miał na celu pobudzenie, rozwinięcie i uaktywnienie postaw inicjatywnych młodzieży. W ramach warsztatów, mających na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu, odbyły się zajęcia z zakresu integracji, aktywnej komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Bez wątpienia wpłynęły one na podniesienie samooceny i poziomu motywacji, zwiększenie umiejętności współpracy w zespole, pozwoliły też na poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem.

Główną zasadą tych aktywizujących spotkań było uczenie się  prawidłowych  zachowań  przez doświadczanie  i  przeżywanie.  Dobór zadań i ćwiczeń wyzwalał u młodzieży głównie pozytywne emocje i uświadamiał stopień samoakceptacji i samorealizacji oraz motywacji do podejmowania konstruktywnych działań.

Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem będą indywidualne konsultacje wspomagające rozwiązywanie zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników.

 

Autor tekstu i zdjęcia: Andrzej Syska Szafrański – 7 – 35 HP

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron