Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

BHP i prawo pracy w HP 5-15 Zduńska Wola

W dniu 11.03.2015 r. Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował kolejne zajęcia edukacyjne w ramach programu autorskiego “Poznawanie siebie w aspekcie planowania kariery”.

Celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień prawa pracy: stosunku pracy, form i treści umów o pracę, równości traktowania w procesie pracy, problematyki zatrudniania młodocianych, czasu pracy, wybranych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez udział w spotkaniu młodzież zapoznała się także z podstawowymi uprawnieniami pracownika, w tym z zasadami: zatrudniania, wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za pracę, należytego organizowania pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy, dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Zajęcia przeprowadził starszy inspektor Krzysztof Bączkowski z Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu. Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał wychowawca Hufca Pracy Barbara Nowak.

Autor tekstu i zdjęcia: Joanna Siemińska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron