Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Biblioterapia innowacyjnym wsparciem

Biblioterapia to wykorzystanie książek do pomocy ludziom w rozwiązywaniu ich problemów. Jako forma psychicznego wsparcia już od wielu lat ma zastosowanie w psychoterapii. Coraz częściej stosuje się ją, nie tylko w lecznictwie dzieci, dorosłych niepełnosprawnych i przewlekle chorych, ale i wśród zdrowych doświadczających różnego rodzaju emocji utrudniających funkcjonowanie jednostki w grupie społecznej.

Innowacja jest prowadzona wśród uczestników przebywających w internacie Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tczewie przez wychowawcę Agnieszkę Czechanowską, która ukończyła wyższe studia zawodowe w Instytucie Pedagogiczno-Językowym w przedmiotowym zakresie. Program biblioterapii realizowany podczas dyżurów  nocnych, polega na wykorzystaniu lektury, książek i czasopism dla regeneracji systemu nerwowego i psychiki młodego człowieka. Bada także możliwości profilaktycznego traktowania książki i czytelnictwa w szerszych zbiorowościach społecznych. Zajęcia prowadzone są metodą wychowawczą, w której stosuje się książki wyobrażeniowe i dydaktyczne, dostosowane do potrzeb uczestników, zdrowych w sensie fizycznym i psychicznym, ale mających do rozwiązania jakieś istotne problemy.


Metoda oparta jest na trzech prostych założeniach:

1. Czytanie tekstów literackich jest  naturalną, przyjemną sferą działalności kontynuowaną przez całe życie.

2. W naszym umyśle ukryte są blokady, które utrudniają nam funkcjonowanie, uniemożliwiają także łagodne przejście przez stresy.

3. Wszyscy w pewnej mierze, mamy blokady emocjonalne, lecz do tej pory nie uczyniliśmy żadnych starań, aby je usunąć. Blokady te mogą trwać przez całe życie, jeśli nie podejmiemy się zmiany tego stanu rzeczy. Właściwe rozpoznane blokady mogą zostać usunięte, pod warunkiem prawidłowo prowadzonego treningu.

Zajęcia stały się punktem wyjścia dla uczestników do rozważań nad własną sytuacją życiową oraz nad sposobem pomocy samemu sobie. Literatura dała im szansę oderwania się od codzienności. Metoda ta ponadto wpłynęła na komunikację interpersonalną młodzieży i zacieśniła więzi emocjonalne w grupie wychowawczej.


Autor: Agnieszka Czechanowska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron