Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Bo jak nie Wy... to kto?

Na proces planowania kariery zawodowej składa się wiele czynników osobowościowych i sytuacyjnych. Niczym ryzykownym jest również postawienie tezy, że współczesnym rynkiem pracy rządzą złożone mechanizmy, które zmieniają się błyskawicznie, utrudniając tym samym młodym ludziom integrację z nim.

Od maja 2009 do 30 czerwca 2014 roku, Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt systemowy „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego tysiące młodych ludzi, miało możliwość bezpłatnego skorzystania z kompleksowego wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania własnej kariery zawodowej poprzez samopoznanie własnego potencjału. Śmiało można powiedzieć, że w ciągu trwania projektu, wielu jego uczestników doświadczyło różnorodnych sytuacji, mających ogromny wpływ na ich sferę edukacyjno-zawodową.

Za przykład budowania własnej przyszłości zawodowej i zarazem swego rodzaju zachętę do podejmowania wysiłku w tym kierunku niech posłużą historie Kingi, Jacka i Michała, beneficjentów ostatecznych projektu.

W projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy" uczestniczyłem w 2010 roku. Zajęcia prowadzone przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Bartoszycach okazały się niezbędną podstawą oraz impulsem do dalszego rozwoju własnych umiejętności przedsiębiorczych. Na warsztatach zdobyłem praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia firmy. Podczas zajęć z udziałem zaproszonych specjalistów z PUP w Bartoszycach, dowiedziałem się o możliwości zdobycia dotacji na założenie własnej działalności, poznałem kolejne etapy jej zakładania oraz określiłem kierunek własnego rozwoju zawodowego. Efektem udziału w zorganizowanych warsztatach było założenie przeze mnie działalności gospodarczej, którą z sukcesem rozwijam do tej pory. Wiedza oraz pomoc, jaką uzyskałem w MCK OHP były dla mnie bardzo dużym wsparciem w stawianiu pierwszych kroków jako młody przedsiębiorca."- mówi Michał, który obecnie ma 25 lat. Wiele osób marzy o założeniu własnej działalności. Niestety nie podejmuje żadnych wysiłków w celu urzeczywistnienia swoich planów. Najczęściej wynika to z obawy przed formalnościami, brakiem wiedzy, umiejętności, ryzykiem i odpowiedzialnością. Historia Michała jest doskonałym przykładem na to, że niezależnie od wieku, wykształcenia oraz posiadanych kompetencji, sukces jest możliwy.

„Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku, powolutku, aż do skutku…"

To szkockie przysłowie doskonale odzwierciedla proces „wspinania się" po szczeblach kariery zawodowej. Przykładem pokonywania kolejnych etapów rozwoju zawodowego jest historia Jacka, który miał ogromne trudności z wejściem na rynek pracy:

„Mam na imię Jacek, w 2012 roku brałem udział w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy". O możliwości wzięcia w nim udziału dowiedziałem się z ogłoszenia zawartego w lokalnej prasie. Jako osoba bezrobotna poszukiwałem zatrudnienia, niestety bezskutecznie, ponieważ nigdzie wcześniej nie pracowałem i nie miałem wymaganego przez pracodawców doświadczenia. Uczestnicząc w projekcie, otrzymałem wsparcie zarówno doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, pomógł mi się przygotować do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Dowiedziałem się w jaki sposób najlepiej  zaprezentować własną osobę podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz z pomocą specjalistów napisałem własne CV oraz list motywacyjny. Oprócz tego poznałem skuteczne metody poszukiwania pracy. Ale największą radość sprawiła mi propozycja pierwszej pracy. Była nią odręczna sprzedaż gazet. Rezultaty jakie osiągałem w sprzedaży były powodem do zaproponowania mi bycia koordynatorem grupy młodzieży sprzedającej gazety. W niedługim czasie pośrednik pracy przedstawił mi ofertę supervisora, która polegała na koordynowaniu pracy promotorek. Następnie zajmowałem się rozdawaniem ankiet i ulotek  promujących jedną z firm zajmujących się telefonią komórkową. Dzięki udziałowi w projekcie dostałem szansę zdobycia pierwszego doświadczenia związanego z pracą. Mogłem wykazać się posiadanymi przeze mnie umiejętnościami, tj. pracy w zespole i komunikowania się z ludźmi. Cieszę się bardzo, że w naszym mieście funkcjonuje taka instytucja jak OHP, która pomaga młodym ludziom."

Współcześnie możliwość zdobycia doświadczenia oraz sprawdzenia swoich sił w jakiejś dziedzinie jest jednym z fundamentalnych elementów zaistnienia na rynku pracy. Jacek jest rzeczywistym przykładem na to, że jest to realne.

Jaką wybrać szkołę? Kim zostać w przyszłości? W jaki sposób zdobyć wymarzoną pracę?

Tego typu pytania niejednokrotnie spędzają młodym ludziom sen z powiek. Oprócz uporania się z konfliktami wynikającymi z przeżywania trudnego okresu rozwojowego, zaczynają pojawiać się nowe zadania związane z planowaniem własnej przyszłości - dokładniej z wyborem szkoły i zawodu. Oczekuje się wtedy od młodych osób, aby poważnie zaczęły zastanawiać się nad zaplanowaniem własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Ale od czego zacząć?

Kinga ma 17 lat- „Do udziału w projekcie „OHP jako realizator usług rynku pracy" przystąpiłam w 2012 roku, mając ukończone 15 lat. Uczęszczałam wtedy do II klasy gimnazjum. O celach  i zasadach udziału w nim, dowiedziałam się podczas jednej z lekcji. Mój udział w projekcie trwał około miesiąca. W tym czasie regularnie uczestniczyłam w zajęciach grupowych oraz spotkaniach indywidualnych. Moim największym problemem w tamtym momencie był wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Dzięki udziałowi w zajęciach poznałam swoje predyspozycje zawodowe, zwróciłam większą uwagę na posiadane uzdolnienia i umiejętności oraz zainteresowania. Zdobyłam wiedzę na temat rodzajów szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu bartoszyckiego i nie tylko. Wiedza, którą zdobyłam podczas warsztatów, pozwoliła mi na dokonanie ważnego wyboru edukacyjnego. Pod koniec III klasy gimnazjum zdecydowałam, że spróbuję się dostać do jednego z warszawskich liceów. Obecnie jestem uczennicą I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego  w Warszawie. Dziś śmiało mogę powiedzieć, że przygoda z OHP,   w dużym stopniu wpłynęła na mój wybór szkoły ponadgimnazjalnej. Zachęcam wszystkich młodych ludzi do skorzystania z tego rodzaju zajęć, podczas których nie tylko można dowiedzieć się czegoś o samym sobie, ale także poznać nowych, ciekawych ludzi. Z częścią z nich mam regularny kontakt do dnia dzisiejszego."

Powyższe historie nie są odosobnionymi przypadkami. To przykłady na to, że nawet dzisiaj, w czasach nieustających zmian, możliwe jest świadome budowanie własnej kariery zawodowej. Niech przykład Kingi, Jacka i Michała zachęci Was - młodych do podejmowania wysiłków na rzecz przyszłego sukcesu zawodowego, bo jak nie Wy... to kto?

Autor: Magdalena Jaszak - doradca zawodowy, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach

Źródło: Wywiad własny, 2014 r.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron