Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Budowanie kariery

Zjawiska związane z globalnym kryzysem w sposób oczywisty odbiły się na rynkach pracy i ujawniły z dodatkową siłą problemy, z którymi mierzą się osoby młode, dopiero rozpoczynające swoją karierę zawodową. Dlatego ważnie staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające zatrudnienie młodych.

Rynek pracy młodych ludzi cechuje znacznie większa niestabilność, niż rynek pracy dorosłych pracowników. W okresie recesji gospodarczej przede wszystkim młodzież odczuwa wzrost niepewności zatrudnienia. Młodzi ludzie pierwsi opuszczają rynek pracy, wchodzą na niego ostatni. Przyczyną jest konieczność konkurowania z osobami posiadającymi większe doświadczenie i umiejętności zawodowe. W związku z tym ważne jest nabywanie i podnoszenie kwalifikacji. Są one szczególnie ważne dla tej grupy społeczeństwa, nie tylko ze względu na ich mniejszą konkurencyjność w porównaniu z bardziej doświadczonymi pracownikami, ale także ze względu na prognozy dotyczące rynku pracy.
Bardzo istotne jest również to, aby młodzi ludzie odbywali staże i praktyki w trakcie swojej nauki. Umożliwi im to łatwiejsze wejście na rynek pracy i zdobycie potrzebnego doświadczenia zawodowego. Ważne jest ponadto, by młodzież korzystała z porad doradców zawodowych, którzy pomogą im w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłego zawodu. Młodzież musi być świadoma tego, że zawsze warto podnosić swoje kwalifikacje przez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, ucząc się języków obcych. Szczególnie ten ostatni element pomaga łatwiej znaleźć zatrudnienie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy wielu pracodawców otwiera się na zagraniczne rynki pracy.
Co roku tysiące maturzystów stoi przed koniecznością wyboru kierunku studiów. Należy mieć na uwadze nasilającą się tendencję do zatrudnienia osób z wykształceniem technicznym. Pewne jest to, że absolwenci politechnik nie powinni mieć w przyszłości problemów ze znalezieniem pracy.

Istotną rolę odgrywają instytucje, które pomagają wejść na rynek pracy. Są to między innymi: Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Biura Karier, Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy, Punkty Pośrednictwa Pracy i Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Zachęcamy do korzystania z ich usług.

Autor: Katarzyna Król - PPP Golub Dobrzyń
 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron