Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Certyfikat ECDL START

W związku z projektem „Równi na rynku pracy- EFS" Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie przystąpiło do realizacji kursu komputerowego ECDL START. Kursanci to dziesięcioosobowa grupa młodzieży, która chce nabyć nowe lub podwyższyć już posiadane kwalifikacje i umiejętności w zakresie obsługi komputera, poprzez zdobycie certyfikatu ECDL START.

ECDL START- Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych stanowi międzynarodowy dokument potwierdzający kompetencje informatyczne w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL. Posiadacz certyfikatu powinien poprawnie wykonywać następujące zadania: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, tworzenie prezentacji, posiadanie podstawowych wiadomości o sieciach komputerowych i bazach danych oraz sprawne korzystanie z Internetu.

Dzięki uczestnictwie w kursie młodzi ludzie mają szansę zdobyć najświeższą wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w dobie szybko postępującej techniki. Certyfikat stanowi element w CV coraz bardziej doceniany przez pracodawców. To nie tylko prestiż uznawany w Europie, ale przede wszystkim szansa na znalezienie zatrudnienia.

Autor tekstu i zdjęcia: Katarzyna Kaczorowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron