Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Czym się kierować wybierając zawód?

Wielu młodych ludzi zadaje sobie pytania: Co chcę robić w przyszłości? Kim chcę być? Odpowiedź wydaje się prosta, ale to tylko pozory.

Niektórzy chcą zostać policjantami i dbać o bezpieczeństwo obywateli. Inni chcą być nauczycielami, by kształtować młode umysły. Piękne idee. Czy pasują do dzisiejszych realiów i zapotrzebowania na rynku pracy?

Myśląc o zawodzie nauczyciela, często słyszymy, że będą oni zwalniani, że jest ich za dużo, a zbyt liczna kadra nie ma kogo uczyć. Przyczyną jest zbyt niski przyrost naturalny. Placówki oświatowe są zamykane, nauczyciele mają po kilka fakultetów, a często nie zatrudnia się kadry z zewnątrz. Konsekwencją tego jest brak miejsc pracy dla młodych ludzi kończących studia w tym zawodzie.

Realia pokazują nam, że przy wyborze zawodu i planowaniu swojej przyszłości należy kierować się aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Wybierać zawody poszukiwane przez pracodawców oraz śledzić trendy. Nasze marzenia o zawodzie, na który nie ma zapotrzebowania czasami trzeba przeprogramować, odłożyć na dalszy plan i dostosować do obecnego rynku pracy.

Co studiować, żeby w przyszłości otrzymać pracę i godziwe wynagrodzenie?. Decyzja dotycząca wyboru zawodu jest rzeczą trudną, zwłaszcza dzisiaj. W warunkach bardzo dynamicznego rynku pracy, zawód z wielkimi perspektywami w momencie rozpoczęcia edukacji, może być o wiele mniej atrakcyjny w chwili jej zakończenia. Jednak niektóre trendy można przewidzieć.

Niewątpliwie pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to zbadać rynek zawodów poszukiwanych. W tym celu warto skorzystać z prasy lub Internetu, gdzie znajdziemy rankingi najbardziej pożądanych zawodów i branż "z przyszłością".

Dzisiaj można zauważyć silny rozwój w obszarach:

- Informatyka i technologia. Rynek informatyczny w Polsce rozwija się dynamicznie, jest to zdecydowanie jedna z najbardziej obiecujących gałęzi gospodarczych naszego kraju.

- Ochrona zdrowia i opieka społeczna. W Polsce obserwuje się starzenie społeczeństwa, więc zapotrzebowanie na opiekunów dla osób starszych będzie rosło, ponadto wiele się mówi o rozwoju medycyny oraz propagowaniu zdrowego stylu życia.

- Biotechnologia, której rozwój w tym zakresie jest jednym z celów Unii Europejskiej, a to potęguje zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

- Inżynier budownictwa.

- Kasjer. W kraju ciągle wzrasta sprzedaż detaliczna, a to przekłada sie na wzrost liczby sklepów czy supermarketów.

- Księgowy/finansista. W Polsce powstają nowe centra finansowo-usługowe, które otwierają międzynarodowe koncerny. Zatrudniają one przede wszystkim księgowych i finansistów.

- Inżynier ds. odnawialnych źródeł energii. Europa stawia na ekologię, dlatego znaczenie tego zawodu w ostatnich latach rośnie. Będzie potrzeba setek specjalistów ds. odnawialnych źródeł energii, głównie w sektorach elektroenergetycznym, biopaliwowym, ogrzewania i ciepłownictwa.

- Specjaliści IT ds. baz danych i sieci komputerowych oraz programiści.

- Ochrona środowiska. Coraz częściej zwraca się uwagę na ochronę środowiska naturalnego, dbanie o otoczenie i tereny zielone.

- Animator czasu wolnego. Stanowisko pracy w hotelarstwie, które określa pracownika zajmującego organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach wczasowych i turystycznych.

Dobrym źródłem informacji na ten temat są doradcy zawodowi, którzy pracują obecnie w większości szkół średnich. Bez względu  na wybrany zawód, czy kierunek studiów, na rynku pracy będą poszukiwane osoby posiadające praktyczne umiejętności, które są przydatne we wszystkich zawodach. Zaliczyć do nich należy: znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera oraz umiejętności interpersonalne.

Autor: Sylwia Nikraszewicz- pośrednik pracy- Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Bartoszyce

 Źródło:

  www.ekonomicznie.pl/strefa.php?strefa=licealisty&art=35  

  www.ekonomicznie.pl/strefa.php?strefa=licealisty&art=51


Widok zawartości stron Widok zawartości stron