Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Dlaczego nie zostałem wybrany?

Odbyłeś kilka rozmów rekrutacyjnych, czekasz na kontakt od pracodawcy, a telefon nie dzwoni? Odtwarzasz w pamięci każde wypowiedziane słowo, zastanawiając się, jaki popełniłeś błąd?

Nie poddawaj się! Powodów odrzucenia Twojej kandydatury może być więcej niż myślisz.

Dlaczego nie zostałem wybrany? Pani Jolanta Bogutyn-Przybyszewska, dyrektor firmy rekrutacyjnej UniKadr, w następujący sposób odpowiada na to pytanie: Czasami powód jest bardzo prosty. Nie pasowaliśmy do zespołu. Czasem był ktoś, kto bardziej odpowiadał stanowisku, miał odpowiednie doświadczenie. Jednak nie zmienia to faktu, że ciągle pozostajemy rozżaleni i bez pracy. Ale zamiast pozostawać w stanie wiecznego żalu, trzeba na zimno rozważyć sytuację, poprawić to, co poprawić można, potraktować rozmowę jako kolejną, cenną lekcję i… pójść z podniesioną głową na kolejną rozmowę kwalifikacyjna. Pamiętajmy, że wymagania pracodawców są skorelowane z sytuacją rynkową. I tak, jak i my poszukujący pracy, tak i pracodawcy, musimy odpowiadać na wymagania rynku i otoczenia gospodarczego. I jeśli to zrozumiemy, będzie nam łatwiej zrozumieć świat. A zrozumieć, to też łatwiej żyć, podejmować decyzje i być za nie odpowiedzialnymi. To siła, którą wasi przyszli mądrzy pracodawcy docenią

Zawodowe rendez-vous

Proces rekrutacyjny można porównać do wyboru partnera życiowego. Podobnie jak podczas pierwszej randki dwojga ludzi, kandydat i pracodawca spotykają się w celu wzajemnego poznania i wywarcia pozytywnego wrażenia. Obydwie strony są pełne podekscytowania, obaw i niepewności.

Kandydat, przekonując pracodawcę o posiadaniu wszelkich niezbędnych kwalifikacji i umiejętności, skrywa w sobie również obawy dotyczące akceptacji innych członków zespołu, sprostaniu stawianym wymaganiom i czasu na samorealizację pozazawodowych pasji.
Pracodawca, przedstawiając pozytywny wizerunek swojej firmy, zastanawia się, czy kandydat będzie miał wystarczającą motywację, aby efektywnie pracować, popierając również wartości i kulturę organizacyjną firmy. Porównanie interview do wyboru partnera życiowego pozwala zauważyć, że w procesie rekrutacji nakładają się na siebie 4 płaszczyzny: płaszczyzna kandydata i jego życia prywatnego oraz rzeczywistość pracodawcy i innych członków „rodziny", czyli współpracowników.

Decyzja o zatrudnieniu – przyczyny wewnętrzne…

Przyczyny wewnętrzne decydujące o zatrudnieniu to wypadkowa twoich umiejętności, kompetencji, wiedzy, osobowości i sposobu zaprezentowania się w trakcie spotkania. Są to czynniki, które możesz dowolnie kształtować i  doskonalić.

Pani Kamila Przybyszewska, partner w UniKadr, wskazuje, że: Rekrutując kandydata do pracy, rozpatruje się go głównie w dwóch płaszczyznach (tzw. wewnętrznych): kompetencji i osobowości, które to płaszczyzny mają równie waży wpływ na sukces w procesie rekrutacji.
Płaszczyzna kompetencji rozumianych jako wiedza, umiejętności i postawa ma kluczowe znaczenie w zdobyciu pracy. Pocieszający dla tych, którzy „chcą pracować", a nie tylko „marzą i oczekują, że praca sama przyjdzie" jest fakt, iż dla większości pracodawców bardzo ważna jest postawa, czyli to, czy kandydat chce pracować, uczyć się, zdobywać kompetencje, a w efekcie budować wartość firmy. Jeżeli więc nie mamy wystarczających umiejętności czy wiedzy, nie powinniśmy się tym martwić, ponieważ swoją aktywną postawą bardzo często przekonujemy do siebie pracodawcę.

Pokaż zatem pracodawcy, że zależy ci na pracy. Bierz udział w dodatkowych kursach i szkoleniach, pogłębiaj swoje zainteresowania, pracuj nad swoją punktualnością, odpornością na stres i sumiennością, a przede wszystkim przychodź na każdą umówioną rozmowę!
Spotkania rekrutacyjne postrzegaj w kategoriach sukcesu – przeszedłeś przez pierwszy etap selekcji, co świadczy o tym, że posiadasz kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowiska na które aplikowałeś, a na ostateczną decyzję pracodawcy  w przeważającej mierze decydują wymienione poniżej przyczyny zewnętrzne.

… i zewnętrzne

Przyczyny zewnętrzne obejmują czynniki, na które masz niewielki wpływ. Zazwyczaj chodzi o poziom dopasowania twoich cech i kompetencji do wymagań stawianych na danym stanowisku pracy oraz do reszty zespołu.

Pani Joanna Frąckowiak, HR Biznes Partner w UniKadr, wskazuje, że: Pracodawcy maja różne wymagania odnośnie kandydatów. Standardowe odnośnie kompetencji oraz osobowościowe, uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy, czyli np. czy kandydat ma predyspozycje do zarządzania zespołem, wykonywania obciążającej psychicznie lub fizycznie pracy lub wprowadzania kluczowych zmian w organizacji.

Nigdy nie wiesz, według jakich kryteriów rekruter podejmuje decyzje: czy chodzi o jakąś ukrytą cechę osobowości, niskie oczekiwania finansowe lub inne osobiste przekonania pracodawcy dotyczące preferowanego wieku, płci, wyglądu zewnętrznego, znaku zodiaku, intuicji, aktualnej fazy księżyca, sposobu wysławiania się kandydata lub używanych perfum. Wśród innych czynników zewnętrznych można wymienić aktualną sytuację firmy. Rozmowy rekrutacyjne często prowadzone są  w celu zapobiegania przyszłym lukom kadrowym, budowania bazy potencjalnych kandydatów do pracy, badania konkurencji lub obsadzenia stanowiska, które jest dopiero tworzone.

Autor: Izabela Drużbińska, doradca zawodowy-stażysta MCK Szczecin
Źródło: opracowanie własne na podstawie rozmowy z konsultantami Biura Doradztwa Personalnego UniKadr: Jolanty Bogutyn-Przybyszewskiej, Kamili Przybyszewskiej oraz Joanny Frąckowiak.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron