Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doświadczenie zawodowe a praca tymczasowa

Jak zwiększyć swoje szanse na znalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji? Pracownicy Młodzieżowych Biur Pracy OHP coraz częściej spotykają się z takim pytaniem ze strony młodzieży zgłaszającej się do ich jednostki.

Młodzi ludzie obserwując sytuację na rynku pracy z obawą patrzą na swoją przyszłość zawodową. Pracodawcy nie chcą zatrudniać osób tuż po szkole czy studiach tłumacząc to brakiem doświadczenia zawodowego. Z kolei studenci pytają: jak zdobyć to doświadczenie w trakcie nauki? Jak pogodzić naukę z pracą?

Odpowiedzią na te pytania może być propozycja pracy tymczasowej. MBP współpracują z licznymi agencjami pracy tymczasowej, które swoją ofertę kierują głównie do osób uczących się. Doświadczenie zawodowe, jakie można zdobyć pracując na rzecz agencji, zdecydowanie zwiększa możliwość podjęcia stałej pracy po studiach. Z licznych analiz wynika jednoznacznie, że to nie dyplom wyższej uczelni, który oczywiście wzmacnia naszą pozycję na rynku pracy, ale właśnie doświadczenie zawodowe pozwala na wyrobienie w sobie odpowiedzialności, motywacji i profesjonalizmu w podejmowaniu zadań zawodowych. Pierwsza praca to nauka od osób bardziej doświadczonych, możliwość sprawdzenia się w nowych warunkach oraz szansa na powiększenie sieci kontaktów zawodowych. Praca tymczasowa to często praca niezbyt wysoko płatna, ale dzięki niej młodzi ludzie mają szansę na zebranie pozytywnych referencji od pracodawcy i wzbogacenie swojego cv.

Jaką agencję pracy tymczasowej wybrać?

Rynek pracy tymczasowej w Polsce w ostatnich latach bardzo się rozwinął. Na rynku funkcjonują agencje międzynarodowe i takie o zasięgu lokalnym. Najlepszym źródłem informacji o pracodawcy jest Internet. To tam znajdziemy opinie osób, które prace już podejmowały i są w stanie ocenić rzetelność danego pracodawcy. Opinie można też zweryfikować u pośrednika pracy MBP OHP, który znając rynek pomoże wskazać te firmy, które umożliwią zdobycie pierwszego doświadczenia w przyjaznym środowisku pracy.

Co może robić pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy do wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu. Firmy, dla których świadczone są te usługi to najczęściej sieci handlowe, firmy produkcyjne czy reklamowe. Zwykle w ramach tego systemu zatrudniane są osoby do prac sezonowych w branżach: rolniczej, hotelarskiej i gastronomicznej. Coraz częściej na zasadach pracy tymczasowej zatrudniane są osoby do realizacji projektów np. informatycznych. Praca tymczasowa to praca legalna, dająca możliwość szybkiego zarobku, umożliwiająca pracę w elastycznym systemie czasowym. W szczególności jest ona jednak sygnałem dla rekrutujących, że osoba podejmująca pierwsze kroki zawodowe już w trakcie studiów, to osoba aktywna, przedsiębiorcza i orientująca się w sytuacji na rynku pracy. Wszystkie te rzeczy z całą pewnością ułatwią znalezienie stałej posady, odpowiadającej ambicjom osoby kończącej edukację.

 

Autor: Agnieszka Michałowska - Gabryelczyk – pośrednik pracy MBP Łódź


Widok zawartości stron Widok zawartości stron