Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Doświadczenie zawodowe - gdzie je zdobyć?

Doświadczenie zawodowe dla osoby młodej to cenny zapis w dokumentach aplikacyjnych, to coś, czym na starcie możesz się wykazać, przedstawić siebie, jako osobę nie tylko młodą, ale i zaradną. Na doświadczenie zawodowe uwagę zwraca każdy pracodawca, ale jak je zdobyć, gdy jeszcze się uczysz, bądź za chwilę kończysz szkołę?

Rozmawiając z absolwentami i osobami uczącymi się, którzy są w Twoim wieku często poruszam tematykę zdobywania doświadczenia. Za każdym razem, gdy robimy burzę mózgów „jak i gdzie zdobyć doświadczenie” dochodzimy do wniosku, że niby wiemy, gdzie można je zdobyć, ale coś nas przed tym powstrzymuje.
Chciałabym przedstawić Ci możliwości zdobycia doświadczenia, przedstawiając argumenty, które pozwolą na zaangażowanie się w tworzeniu własnego CV.

„Pracuj, aby się stawać, nie, aby zdobywać.” Elbert Hubbard
Cytat ten możemy uznać za wstęp do rozmyślań nad rozpoczęciem swojej drogi zawodowej. Praca, zdobywanie doświadczenia to nie tylko zarabianie, to przede wszystkim zdobywanie wiedzy na temat własnej osoby, uczenie się oraz poszerzanie swoich horyzontów.
Na wstępie wyznacz sobie cel, do którego będziesz dążyć, pomyśl nad swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, uzdolnieniami, ale weź również pod uwagę swoje ograniczenia. Poznanie siebie jest jednym z najważniejszych kroków do tworzenia swojej ścieżki zawodowej. Przyjrzyj się lokalnemu rynkowi, zapoznaj się z instytucjami, które chętnie będą Cię wspierały w realizacji tego celu. Pamiętaj, że osoby pracujące w Młodzieżowych Centrach Kariery czy Punktach Pośrednictwa Pracy są po to, byś nie czuł się zagubiony.
Doradca zawodowy z MCK pomoże Ci w poznaniu siebie, poznasz swoje możliwości, wspólnie opracujecie plan, który przybliży Cię do osiągnięcia celu. Doradca zawodowy to osoba obiektywna, która wskaże Ci Twoje atuty, ale i również przedstawi to, nad czym musisz popracować. Pośrednik pracy z PPP spotyka się każdego dnia z osobami, które poszukują pracy, ale i również z przedstawicielami pracodawców. Pośrednik, osoba znająca lokalny rynek pracy wie, gdzie możesz zdobywać swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.
Oto kilka możliwości, z których możesz skorzystać:

1. Wolontariat.
Wolontariat jest dobrowolnym działaniem na rzecz innych, jest to praca wykonywana bez wynagrodzenia, ale pomyśl, ile korzyści jest z bycia wolontariuszem. Wolontariat to nie tylko praca z osobami starszymi czy dziećmi to również organizacja imprez kulturalnych, wsparcie biur np. wolontariat OHP. Dzięki wolontariatowi możesz odkryć w sobie pasję do wykonywanej pracy.
 Opowiem Ci o dziewczynie, uczennicy drugiej klasy liceum ogólnokształcącego, która bardzo chciała zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe. Podczas rozmowy indywidualnej ustaliłyśmy, że będzie to wolontariat. Początkowo angażowała się w życie szkoły, jej praca polegała na pomocy w organizacji akcji charytatywnych, przedstawień szkolnych, wspierała promocję szkoły. Podczas kolejnego spotkania powiedziała, że chciałaby wykazać się gdzieś jeszcze, gdzieś poza murami szkoły. Dzięki wysoko rozwiniętej empatii odnalazła swoje miejsce – hospicjum. Praca ta nie należała do lekkich, wymagała od wolontariusza ogromnej odporności psychicznej.  Mimo trudności, praca ta przynosiła dziewczynie satysfakcję, że nie tylko buduje swoje CV, ale i również kształci siebie, zdobywa nowe doświadczenie, które pomaga jej dostrzegać swoja przyszłą ścieżkę kariery oraz pomaga innym. Dziś wie, że po zdanej maturze chce związać swoja przyszłość z pomocą innym poprzez rehabilitację. To doświadczenie, ta praca, którą wykonywała bezpłatnie w swoim wolnym czasie ukierunkowała ją zawodowo.
Jak widzisz wolontariat, choć bezpłatny, często przynosi więcej korzyści niż pieniądze. Jednak jeśli nie chcesz pracować bez wynagrodzenia możesz skorzystać z kolejnej aktywności zawodowej, jaką są staże i praktyki.

2. Staż.
Staż jest jedną z wielu form aktywizacji osób poszukujących pracy, staże mogą być płatne. W trakcie trwania stażu zdobywasz doświadczenie, poznajesz strukturę firmy, zadania pracowników, powierzane są Ci drobne prace. Podczas stażu możesz zdobyć doświadczenie, wiedzę, którą z pewnością będziesz mógł wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Stażysta ma opiekuna stażu, który uczy go zawodu. Jeśli jesteś osobą, która powierzaną pracę wykonuje z zaangażowaniem, a Twój potencjał dostrzeże pracodawca, możliwe jest, że otrzymasz propozycję pracy. Podczas rozmów z osobami, które chcą podjąć staż podpowiadam, by decydowały się na staż w takim zawodzie, z którym wiążą swoją edukację.

3. Praktyki.
Na pewno słyszałeś o praktykach w szkole zawodowej. Praktyka zawodowa to praktyczna nauka zawodu. Pomaga wiedzy zdobytej w teorii znaleźć swoje odzwierciedlenie w pracy fizycznej – praktyce w wybranym zawodzie. W zdobyciu praktyk bardzo często pomaga szkoła, do której uczęszczamy. Podczas praktyk możemy wykazać się, ujawnić nasze predyspozycje do wykonywanego przez nas zawodu. Osoby kończące szkołę zawodową nie mają problemu z wpisaniem doświadczenia zawodowego. Praktyki w szkołach zawodowych są płatne.
Gdy jesteś studentem również odbywasz praktyki zawodowe, które – podobnie jak w szkole zawodowej - stanowią integralną część procesu kształcenia. Studenci odbywają praktyki zawodowe zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku. 

Z pewnością zadajesz sobie pytanie czy warto poświęcać swój wolny czas na zdobycie doświadczenia zawodowego? Myślisz przecież jestem jeszcze młody mam czas na pracę. Jednak myśląc o swojej przyszłości weź pod uwagę, że jest to szansa, która może się nie powtórzyć, każda forma aktywności, którą omówiliśmy to zdobycie nowych umiejętności, poznanie swoich możliwości w praktyce, budowanie własnego wizerunku, budowanie siatki kontaktów, a przede wszystkim to zrozumienie specyfiki pracy. Dzięki takim pracom nabędziesz umiejętności, które pomogą Ci wyznaczaniu sobie celów i ich realizacji.
Pamiętaj, że te pierwsze kroki, które stawiasz na rynku pracy nie muszą być niepewne, pamiętaj, że masz możliwość skorzystania z wykwalifikowanej kadry Ochotniczych Hufców Pracy, którzy każdego dnia czekają właśnie na Ciebie.

Autor: Emilia Szafraniec, doradca zawodowy z MCK w Gniewie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron