Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Działalność Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Ełku

Młode osoby kończąc edukację wchodzą na rynek pracy, którego mechanizmy działania często są im mało znane lub wręcz obce, wiedza wyniesiona ze szkoły nie jest wystarczająca. Napotykają na wiele barier, które mogą powodować zmiany w ich postawach, objawiających się m.in. zniechęceniem do podejmowania kolejnych wysiłków prowadzących do integracji z rynkiem pracy. Zatem bardzo ważne jest minimalizowanie barier oraz ułatwianie młodzieży możliwości właściwego korzystania ze wsparcia instytucjonalnego. W związku z tym Ochotnicze Hufce Pracy wychodzą naprzeciw młodym ludziom z usługami poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkolenia zawodowego.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ełku rozpoczęło swoją działalność w październiku 2009 roku, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Włodarze miasta od samego początku byli przychyli wobec realizowanego przedsięwzięcia. Przejawiało się to m.in. użyczeniem pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania jednostek Młodzieżowego Centrum Kariery i Punktu Pośrednictwa Pracy OHP. Jako doradca zawodowy pracuję w MCK OHP w Ełku od początku jego powstania, dlatego śmiało mogę stwierdzić, że mam bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą. Chciałabym podzielić się przykładami dobrych praktyk realizowanych w ramach pracy zawodowej.

Oferta świadczonych przez MCK OHP usług skierowana jest do młodzieży potrzebującej pomocy w wejściu na rynek pracy, mającej od 16 do 25 lat, uczącej się, poszukującej pracy i bezrobotnej. Na co dzień realizuję zajęcia indywidualne i grupowe z zakresu poradnictwa zawodowego. Będąc doradcą zawodowym pracującym z młodzieżą mogę stwierdzić, że wręcz niezbędnym jest posiadanie wysokiego stopnia kreatywności, chęci ciągłego działania i uatrakcyjniania swojego warsztatu pracy. Należy dbać o to, by warsztaty były bogate w atrakcyjne dla młodych formy prowadzenia zajęć, starać się, by nie były to nudne wykłady. Dzięki ciekawym ćwiczeniom i zabawom młodzi ludzie lepiej przyswajają sobie potrzebne informacje. Jako dobry przykład mogę przywołać przygotowanie autorskiej gry planszowej dotyczącej poszukiwania pracy. Przeprowadzam ją zawsze na koniec zajęć, gdyż jest ona świetnym utrwaleniem poznanego materiału, wprowadza też element zdrowej rywalizacji. Młodzież chętnie bierze w niej udział. Każdy chce wygrać. Dzięki wprowadzonej atrakcyjności, młode osoby z chęcią polecają warsztaty w MCK swoim kolegom i koleżankom.

Jednak spotkania wzbogacone w atrakcyjne formy pracy to nie wszystko. W MCK OHP w Ełku realizujemy wiele działań dodatkowych, takich jak targi pracy, konferencje, panele dyskusyjne, dni otwarte jednostki, programy autorskie czy program „Wolontariat w OHP", różnego rodzaju mniejsze i większe akcje. Oto niektóre z nich:

  • Cztery edycje Targów Pracy zorganizowane były z partnerami lokalnymi tj. Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku z filią w Ełku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ełku, Powiatowym Urzędem Pracy.  Wszystkie nasze akcje odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ełku oraz Starosty Powiatu Ełckiego. Łącznie z targów pracy skorzystało ok. 3000 młodych osób. Zawsze też staraliśmy się wzbogacać ofertę targów o dodatkowe elementy. Były to warsztaty
    z zakresu poradnictwa zawodowego prowadzone przez doradców zawodowych z różnych instytucji, konkursy wiedzy bądź plastyczne dotyczące wymarzonego zawodu, punkty informacji prawa pracy i dotyczące zagadnień z zakresu przedsiębiorczości.
  • Panele dyskusyjne na temat przedsiębiorczości, na które zapraszani byli goście ze środowiska ełckiego biznesu. Byli to ludzie młodzi, którym udało się odnieść sukces, ludzie otwarci i chętni, by dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z młodym pokoleniem.
  • Dni Otwarte. Przyjęło się, że, w MCK OHP w Ełku organizujemy dni otwarte raz na kwartał, wykorzystując każdą porę roku. Przybliżamy wówczas młodzieży funkcjonowanie naszych jednostek, organizujemy różne ciekawe warsztaty, giełdy pracy i chociażby wspólne granie w internetowe gry komputerowe
    o tematyce zawodoznawczej.
  • Akcja „Warto czytać" zrealizowaliśmy z Gazetą „Rozmaitości Ełckie", która miała dwojaki charakter. W pierwszej części akcji odbywały się spotkania z przedszkolakami i uczniami klas pierwszych szkół podstawowych. W ich trakcie wolontariusze pozyskani przez MCK  oraz Prezydent Miasta Ełku wspólnie czytali bajki. Kolejne etapy akcji to spotkania dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z zaproszonymi felietonistami, pisarzami, blogerami, dziennikarzami i redaktor naczelną gazety. Dzięki tej inicjatywie z jednej strony młodzież, która włączyła się w organizację miała okazję zdobyć nowe umiejętności i doświadczenie poprzez prace woluntarystyczne, a z drugiej strony spotkania były okazją do rozwijania zainteresowań i pasji młodych, które z pewnością będą miały wpływ na późniejszych ich rozwój zawodowy.
  • Akcja „Pomóż Jerzemu i Innym", która odbyła się w dniach 8-9 listopada. Była to akcja zrealizowana wspólnie z fundacją DKMS Polska i miała na celu zarejestrowanie jak największej liczby osób, które chcą zostać potencjalnymi dawcami komórek macierzystych. Mógłby ktoś pomyśleć, ze nie ma to nic wspólnego z profilem działalności Młodzieżowego Centrum Kariery. Wbrew pozorom akcje tego typu bardzo dobrze wpisują się w profil działalności MCK. Pierwszym naszym zadaniem było zebranie wolontariuszy, którzy, na co dzień są uczniami lub osobami bezrobotnymi do wspólnej pracy na rzecz tego wydarzenia. Dzięki zaangażowaniu i pracy włożonej w przygotowanie tego wydarzenia, młodzi ludzie zdobyli doświadczenie z zakresie planowania i organizacji eventów i autoprezentacji, która była niezbędna przy załatwianiu formalności w różnych instytucjach. Sukcesem akcji jest zarejestrowanie się 383 osób, które zostały potencjalnymi dawcami szpiku kostnego, jednocześnie dając nadzieję chorym na wyzdrowienie.

Można powiedzieć, że by móc realizować pomysły, wystarczą tylko chęci do działania. Z moich obserwacji wynika, że młodym ludziom nie bardzo się chce cokolwiek robić, dlatego też my, jako doradcy zawodowy lub inni specjaliści działający na rzecz młodzieży, musimy nie tylko motywować ich słownie, ale też sami czynnie włączać się w różne akcje, dając tym samym dobry przykład. Czasami może być to trudne, zwłaszcza w natłoku prac bieżących. Jednak efekty pracy po dobrze przeprowadzonej akcji wynagradzają wszelki trud w nią włożony.

Warto też wspomnieć w tym miejscu o zaangażowaniu samorządowców. W Ełku współpraca jest wzorcowa, władze miasta angażują się wraz z nami w każdą akcję wspierając nas na różnych płaszczyznach. Za co serdecznie im dziękuję i jednocześnie zachęcam samorządowców z innych miast, w których funkcjonują jednostki Ochotniczych Hufców Pracy do wparcia ich działań, pamiętając, że podejmowane inicjatywy są korzystne dla lokalnej młodzieży.

 

Autor: Beata Różańska doradca zawodowy MCK OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron