Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Działania proekologiczne w CKiW w Wiechlicach

Wszystkim jest dobrze znany problem niezagospodarowanych śmieci. Mimo tego duża część odpadów komunalnych trafia na wysypisko - a można je segregować i przetwarzać.

Segregacja odpadów to zbieranie ich do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów użytych do ich produkcji. Najważniejsza jest segregacja u źródła, czyli selekcja prowadzona w gospodarstwach domowych. Jest to jedna z metod ograniczenia ilości śmieci podlegających składowaniu lub spalaniu. Przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów zmniejszamy ilość śmieci. Młodzież propagująca postawy proekologiczne w wiechlickim Centrum razem ze swoim opiekunem Jackiem Sobczyńskim postanowiła przypomnieć o podstawowych zasadach segregowania odpadów swoim kolegom z internatu. Wybrali najprostszy i jednocześnie bardzo skuteczny sposób. Postanowili zrobić gazetkę i przygotować prelekcję. Oprócz tego w życiu codziennym będą przypominać kolegom o segregacji.     


Widok zawartości stron Widok zawartości stron