Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Elastyczne formy zatrudnienia a współczesny rynek pracy

W dzisiejszych czasach trudno jest pogodzić pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi, dlatego też pracodawcy zaczynają stosować elastyczne formy zatrudnienia.

W polskim prawie pracy nie ma terminu "elastyczne formy zatrudnienia" (EFZ). Jest on stosowany przede wszystkim przez tych, którzy zajmują się problematyką rynku pracy. Elastyczne formy różnią się od tradycyjnych tym, że między pracodawcą a pracownikiem nie zostaje zawarta bezterminowa umowa o pracę, dzięki której zatrudniony wykonuje pracę w pełnym wymiarze godzin, w stałych ramach czasowych, w miejscu wskazanym przez pracodawcę i pod jego nadzorem. Elastyczność zatrudnienia polega na tym, że pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie indywidualnych zasad (np. praca na wezwanie czy praca nakładcza). Mogą być ona realizowane w niepełnym wymiarze godzin, w miejscu wybranym przez pracownika i pod jego nadzorem.

Elastyczny sposób zatrudnienia wspiera uczniów, studentów a także kobiety wychowujące dzieci zarówno z uwagi na przesłanki związane z sytuacją rodzinną, jak również w związku z motywacją wewnętrzną - potrzebą rozwoju i spełnienia zawodowego. Służy też specjalistom i przedstawicielom wolnych zawodów. Do przykładowych elastycznych form zatrudnienia zaliczyć można: telepracę, pracę dzieloną, pracę w niepełnym wymiarze czasu oraz wszelkiego rodzaju prace wykonywana w oparciu o umowy kodeksu cywilnego. Jednak, by w ten sposób realizować zawodowe zadania, należy spełnić jeden warunek. Zarówno pracodawca jak i pracownik muszą wyrazić gotowość do zastosowania danej formy zatrudnienia. Gotowość pracodawcy powinna być przede wszystkim uzasadniona rodzajem, organizacją lub miejscem wykonywania pracy. W przypadku pracownika decydującego się na podjęcie takiej formy zatrudnienia ważne są przede wszystkim jego motywacje wewnętrzne.

Wady i zalety

Elastyczne formy zatrudnienia dają szansę na znalezienie pracy szczególnie przez te osoby, które ze względu na sytuację osobistą nie mogą pracować w sztywnych ramach czasowych. Zwiększają motywację do pracy poprzez efektywniejszą realizację zadań ze względu na dogodny czas ich wykonywania, a także mają wpływ na wysokość wynagrodzenia, które zależne jest przede wszystkim od wyników. Dają również możliwość współpracy z wieloma pracodawcami, a przez to pozwalają zdobyć bogate doświadczenie zawodowe. Nie jest to jednak forma dla wszystkich, ponieważ pracownicy „elastyczni”, by utrzymać się na powierzchni, muszą swoją pracę wykonywać na bardzo wysokim poziomie, terminowo i pod własnym nadzorem. Nie wszyscy to potrafią i nie wszyscy chcą ponosić ryzyko wykonywania pracy bez umowy o pracę, która oprócz obowiązków daje pracownikom także wiele praw, np. prawo do urlopu, świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, wynagrodzenia za czas choroby, uwzględnienie stażu pracy czy dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.

Alternatywne i elastyczne formy zatrudnienia dla osób poszukujących zatrudnienia są szansą nie tylko na pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym, ale także na poprawę życia osób niepełnosprawnych, starszych oraz takich, na których spoczywają obowiązki opieki nad członkiem rodziny. Natomiast pracodawcom pozwalają poradzić sobie z coraz większym problemem znalezienia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami i możliwościami.


Autor: Joanna Jakubowska pośrednik pracy MBP Rzeszów
Źródło: „Praca przyjazna rodzinie - elastyczne rozwiązania”, publikacja K. Drelich, D. Sówka


Widok zawartości stron Widok zawartości stron