Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Europass – o co chodzi?

Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, tym samym zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne jest abyś potrafił przedstawić własne umiejętności i kompetencje w przejrzysty sposób. Taką możliwość dają dokumenty Europass.

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż elektroniczne formaty dokumentów online stały się ogólnodostępne. Dzięki Internetowi możliwy jest szybki dostęp do informacji zebranych i zamieszczonych w dokumentach Europass. Jest to szczególnie ważne dla osób poszukujących pracy w Europie, którym zależy na uznaniu ich kwalifikacji przez instytucje i organy innych państw.

Czym jest Europass?

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej. Został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Na Europass składa się portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.

Dwa dokumenty są ogólnodostępne dla obywateli europejskich i można wypełnić je samodzielnie:

•    Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i przejrzysty. Możesz wypełnić swoje Europass-CV w trybie online, korzystając z instruktażu (w załączniku) lub pobrać formularz, przykłady i instrukcje ze strony internetowej.
•    Paszport Językowy jest narzędziem samooceny umiejętności i kwalifikacji językowych, możesz go podobnie jak CV wypełnić w trybie online.

Pozostałe trzy dokumenty wydawane są przez instytucje edukacyjne i szkoleniowe:

•    Europass - mobilność zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim.
•    Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.
•    Suplement do Dyplomu zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia studiów wyższych. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim za granicą.

Krajowe Centrum Europass

W każdym kraju (Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) działania związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass. Jest to punkt kontaktowy dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i sposobem jego wykorzystania.

Najważniejsze zadania Krajowego Centrum Europass to:

•    koordynacja wydawania dokumentów Europass;
•    promocja Inicjatywy Europass i dokumentów Europass;
•    informowanie centrów poradnictwa i informacji zawodowej o inicjatywie Europass i dokumentach Europass;
•    zapewnienie by wszystkie dokumenty Europass były także dostępne w wersji drukowanej;
•    pełnienie roli partnera krajowego w europejskiej sieci Krajowych Centrów Europass.

W Polsce rolę Krajowego Centrum Europass pełni:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
ul. Mokotowska 43,
00-551 Warszawa
tel.: 22/ 46 31 510
e-mail: europass@frse.org.pl
http://europass.frse.org.pl

Europass - CV

Jednym z dokumentów jest uniwersalny wzór życiorysu zawodowego – Europass CV, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ma on za zadanie przedstawić przebieg edukacji i doświadczenia zawodowego według ogólnie przyjętych norm w UE. Dokument ten może być wykorzystywany podczas procesu kwalifikacji na różne stanowiska zawodowe oraz szkolenia.

Europass CV to standardowy formularz życiorysu, który:
•    ułatwia przejrzystą prezentację danych osobowych oraz informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym,
•    umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących z różnych krajów UE,
•    ułatwia zebranie wszystkich ważnych informacji nawet osobom, które piszą CV po raz pierwszy.

Dostęp do formularza i instrukcji wypełniania Europass - CV wypełniany jest samodzielnie.
Szczegółowa instrukcja pomaga każdemu stworzyć, krok po kroku, profesjonalne CV.

Formularz CV jest dostępny we wszystkich językach UE na stronie http://europass.cedefop.europa.eu

Za pośrednictwem wyżej podanej strony można:

  1. Wypełnić swoje CV online korzystając ze wskazówek i zapisując gotowy dokument (jako plik do pobrania lub przesyłając go pocztą elektroniczną).
  2. Zaktualizować swoje CV (PDF+XML) online
  3. Pobrać dokumenty CV (formularz, wskazówki) - zapisując je na dysku swojego komputera. Będzie można korzystać z nich w dowolnej chwili.
  4. Zapoznać się z Przykładami

Co to jest Europejski Paszport Umiejętności?

Europejski Paszport Umiejętności to nic innego jak elektroniczne portfolio, które przedstawi pełny obraz Twoich umiejętności i kwalifikacji.

Do czego służy Europejski Paszport Umiejętności?

Europejski Paszport Umiejętności pomoże udokumentować umiejętności i kwalifikacje, które posiadasz, potrzebne do:
•    znalezienia pracy lub szkolenia;
•    potwierdzenia Twoich umiejętności.

Jak to działa?

Edytor Europass online pozwoli na:
•    utworzenie swojego Europejskiego Paszportu Umiejętności (ESP) gromadzącego dokumenty takie jak Paszport Językowy, Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, kopie dyplomów lub certyfikatów, świadectwa pracy, itp.; załącz swój Europejski Paszport Umiejętności do Europass CV.
•    Jeżeli już posiadasz Europejski Paszport Umiejętności, możesz go wczytać, aby go uaktualnić.

Będziesz mieć możliwość:
•    usunąć lub dodać dokumenty do swojego Europejskiego Paszportu Umiejętności;
•    utworzyć Europass CV i następnie dodać swój Europejski Paszport Umiejętności do niego.


Załączniki:
Załącznik 1 - Wskazówki dotyczące wypełniania Europass CV w formacie pdf
Załącznik 2 - Europass CV w formacie word


Widok zawartości stron Widok zawartości stron