Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ferie z OHP w Środowiskowym Hufcu Pracy w Próchnowie

Ferie zimowe to dwutygodniowy czas, kiedy dzieci i młodzież mogą odpocząć od nauki przed kolejnymi kilkoma miesiącami intensywnej pracy. Ze względu na liczne pokusy i zagrożenia współczesnego świata nie można jednak pozostawiać ich bez opieki i zajęcia. Organizacją wolnego czasu dla dzieci i młodzieży zajmują się różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe i społeczne, w tym także Ochotnicze Hufce Pracy. Oferują one takie formy zajęć jak koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, sportowe, odczyty, wycieczki itp.

Jak co roku Środowiskowy Hufiec Pracy w Próchnowie zorganizował „Ferie z OHP”. Dla uczestników hufca oraz dzieci i młodzieży ze środowiska przygotowano atrakcyjne zajęcia pozwalające im pożytecznie spędzić czas wolny. Jest on zazwyczaj przeznaczany na różnego rodzaju przedsięwzięcia rekreacyjne rozwijające zainteresowania oraz dostarczające bezpiecznej rozrywki.

Podczas „Ferii z OHP” nasi podopieczni mieli możliwość korzystania ze świetlicy, siłowni, sali komputerowej i biblioteki. Uczestniczyli również w zajęciach sportowych przygotowanych przez wychowawców Środowiskowego Hufca Pracy. Bardzo dużym zainteresowaniem uczestników i młodzieży ze środowiska lokalnego cieszyły się rozgrywki w tenisie stołowym i w rzutkach. Głównym celem zajęć nie była rywalizacja, ale dobra zabawa. Młodzież uczestnicząca w sportowych rozgrywkach uczyła się prawidłowych zachowań, kultury kibicowania, zasad fair-play oraz umiejętności przyjmowania porażki.

Sporą dawkę pozytywnych emocji dostarczyły również zajęcia plastyczne. Nasi podopieczni podczas zajęć mogli również rozbudzać swoją wyobraźnię, ukazać własną ekspresję oraz przełamywać barierę nieśmiałości. Młodzież malowała plakaty o tematyce bezpiecznych ferii, a dzieci kolorowały swoje ulubione postacie z bajek. Wszystkie prace znalazły swe miejsce na hufcowej gazetce ściennej.

W dniu 12 lutego zaprosiliśmy dzieci i młodzież ze środowiska lokalnego do wspólnej zabawy, której współorganizatorem była Biblioteka Publiczna w Margoninie filia w Próchnowie. Pani Grażyna Michalewicz, pracownik biblioteki, przygotowała dla najmłodszych uczestników zestaw bajek do czytania oraz zagadki. Wiele radości sprawił konkurs z przekładaniem makaronu łyżką oraz taniec na gazecie i z balonami.

Podsumowując dwutygodniową akcję „Ferie z OHP” możemy przyznać, że na nudę zabrakło czasu, a tegoroczny zimowy wypoczynek można uznać za bardzo udany. Mimo braku śnieżnej zimy nie zabrakło pomysłów na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Liczne i atrakcyjne zajęcia zorganizowane w Środowiskowym Hufcu Pracy w Próchnowie przyczyniły się nie tylko do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku młodzieży podczas ferii zimowych, ale także do dalszej integracji społeczności hufcowej ze środowiskiem lokalnym. Akcje takie budują wśród mieszkańców Próchnowa, gminy Margonin i powiatu chodzieskiego pozytywny wizerunek Ochotniczych Hufców Pracy i przyczyniają się do ściślejszej współpracy lokalnych władz samorządowych i organizacji społecznych w procesie kształcenia i wychowania naszej młodzieży.
     
Autor: Krzysztof Frąckowiak 
Źródło: źródło własne                                                                                   


Widok zawartości stron Widok zawartości stron