Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Gwarancje dla młodzieży w Dobieszkowie

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie realizowane są dwa bardzo ciekawe projekty: „Pomysł na siebie" oraz „Równi na rynku pracy”, które wpisują się w realizację unijnej inicjatywy Gwarancja dla młodzieży. Jej głównym celem jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Stąd też Centrum podjęło szereg działań tak, aby z oferty skorzystało jak najwięcej młodych osób spełniających kryteria projektów.

Dobieszkowskie Centrum prowadzi równolegle trzy grupy projektowe: dwie w ramach projektu „Pomysł na siebie", skierowanego do osób w wieku 15-16 lat, zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji (Grupa A) oraz w wieku 16-17 lat, które ukończyły gimnazjum i nie podjęły dalszej nauki (Grupa B). Trzecia grupa to młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, którzy są bezrobotni i chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe. Dla tej grupy docelowej realizowany jest projekt „Równi na rynku pracy".

W ramach tych inicjatyw uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, językowych, komputerowych, zajęciach z przedsiębiorczości, otrzymają też wsparcie pedagogiczno-psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie zatrudnienia i inne np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, możliwość uczestniczenia w  kursie prawa jazdy kat. B i 6-miesięczne staże zawodowe (ze stypendium) - w zależności od grupy wiekowej i projektu.

Obecnie uczestnicy projektu  „Pomysł na siebie" mają za sobą zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem (spotkania grupowe i  indywidualne). Przed nimi zajęcia komputerowe.  Z kolei grupa „Równi na rynku pracy" rozpoczęła już zajęcia w ramach kursu ECDL. Wszyscy kursanci otrzymali przybory i materiały dydaktyczne niezbędne do udziału w zajęciach.

Przez cały czas trwania projektów młodzież jest objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym, ma zapewnione wyżywienie w trakcie zajęć dydaktycznych oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Uczestnicy są zadowoleni z udziału w przedsięwzięciach i żywią nadzieję, że w przyszłości zaprocentuje to ich wejściem na rynek pracy.

 

Autor: Iwona Nowacka, Artur Orski


Widok zawartości stron Widok zawartości stron