Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

I tak nie ma dla mnie pracy…

Oczekiwania dotyczące wymarzonej pracy i wymagania pracodawców, zawody nadwyżkowe i deficytowe, zamawiane kierunki studiów i specjalności zagrożone bezrobociem, nauka czy praca – jak się w tym połapać i dokonać właściwego wyboru?

Posiadanie spójnej wizji ścieżki edukacyjno-zawodowej ze sprecyzowanym kierunkiem, celem i działaniami alternatywnymi stało się koniecznością. Takie są wymagania rynku pracy, który preferują osoby mobilne nie tylko w sensie geograficznym, ale także w znaczeniu zawodowym. Dla jednych taka sytuacja jest obciążeniem, ponieważ wymaga czujności i ciągłego reagowania na wymagania rynku pracy. Dla innych natomiast jest szansą na spróbowanie coraz to nowych zajęć i form aktywności zawodowej.

Absolwenci szkół znajdują się często w sytuacji potrzeby przeformułowania planów zawodowych. Wynika to nieraz ze zmian, które zaszły na rynku pracy i spowodowały, że wybrany zawód nie jest już tak poszukiwany po okresie 3 lub 4 lat nauki. Jednak niepokojąco często spotyka się młodych ludzi, którzy kończą naukę zawodu z przeświadczeniem, że na pewno nie będą pracowali w kierunku, w którym się wykształcili, ponieważ nie jest on zgodny z ich zainteresowaniami. Te osoby w dotkliwy sposób doświadczają, jak ważny jest wybór zawodu pod kątem posiadanych preferencji, które pozostają niezmienne w swoim zasadniczym kształcie niezależnie od zakresu zdobytej wiedzy teoretycznej.

Zakończenie nauki szkolnej jest momentem, w którym osoba przechodzi z roli ucznia do roli pracownika. Jest to chwila, w której szuka się pomocy w podjęciu pierwszych decyzji dotyczących zatrudnienia i oczekuje się potwierdzenia trafności podejmowanych decyzji. W tym czasie doradca zawodowy, prowadząc w odpowiedni sposób proces doradczy może sprawić, że decyzje dotyczące kształtu i kierunku ścieżki edukacyjno-zawodowej podejmowane będą w oparciu o właściwą diagnozę posiadanego potencjału osadzoną  w realiach rynku pracy.

Młody człowiek podejmujący decyzje zawodowe nie oczekuje gotowych rozwiązań; oczekuje wsparcia i pomocy w określeniu kierunku, który będzie obejmował jego pasje, zainteresowania i oczekiwania. Właściwie poprowadzony proces doradczy może wpłynąć na zwiększenie zaangażowania w wypełnianie obowiązków zawodowych i łatwiejsze pokonywanie przeszkód w poruszaniu się po rynku pracy.

Trudność w podjęciu pracy przez absolwentów szkół wynika w dużej mierze z wzajemnych relacji pomiędzy głównymi czynnikami kształtującymi rynek pracy: podażą pracy i popytem na pracę. Trzeba jednak zauważyć, że wiele osób odczuwa uciążliwy dyskomfort w postaci świadomości, że wysiłek włożony w ukończenie szkoły i uzyskanie kwalifikacji jeszcze silniej uwypuklił rozbieżności pomiędzy zainteresowaniami a dotychczasowymi decyzjami edukacyjnymi. Rozpoczyna się wtedy proces reorientacji zawodowej czy przeformułowania rozpoczętej kilka lat wcześniej drogi zmierzającej do odnalezienia właściwego dla siebie miejsca w realiach zawodowych.

Można z pełnym przekonaniem stwierdzić, że dokonanie rekonstrukcji planów zawodowych byłoby prostsze, gdyby zostało poprzedzone rzetelnym poradnictwem zawodowym realizowanym już podczas nauki szkolnej. Dzięki temu uczeń zyskuje znajomość własnego potencjału w postaci indywidualnych cech mogących stanowić atut w przyszłej pracy zawodowej oraz predyspozycji zawodowych ściśle związanych z zainteresowaniami. Taki bilans mocnych stron może być szczególnie przydatny uczniom, którzy kierunek kształcenia wybrali pochopnie nie dopuszczając do głosu swoich pasji  i marzeń.

Planowanie przyszłości zawodowej z pewnością wymaga aktywnego zaangażowania. Jednak, jak w anegdocie o różnym spojrzeniu pesymisty i optymisty na szklankę w połowie zapełnioną wodą: można nie robić nic poza zbieraniem argumentów potwierdzających, że nie ma pracy, można również podjąć wysiłek w celu znalezienia sposobów zwiększających szanse na zdobycie odpowiedniego zatrudnienia. Niech każdy sobie sam odpowie na pytanie, co w ogólnym rozrachunku jest korzystniejsze.

Autor: Marcin Błażkow – doradca zawodowy MCIZ Bydgoszcz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron