Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

I Wojewódzki Turniej Ekologiczno – Recyklingowy OHP

Żyjemy w czasach, w których każdemu z nas powinno zależeć na ochronie środowiska. Wytwarzamy coraz więcej odpadów, które są realnym zagrożeniem dla nas wszystkich. Wychodząc naprzeciw temu problemowi Środowiskowy Hufiec Pracy 15-44 w Śremie przystąpił do organizacji I Wojewódzkiego Turnieju Ekologiczno-Recyklingowego.

Koncepcja organizacji takiej imprezy narodziła się po doświadczeniach zebranych w ramach zajęć wychowawczych realizowanych w ŚHP 15-44 w Śremie pt. „Coś z niczego – alternatywne formy recyklingu”. Zebrany materiał, doświadczenie i powodzenie tych zajęć wśród młodzieży skłoniły nasz zespół do podjęcia działań na rzecz zorganizowania imprezy o charakterze wojewódzkim, zapraszającej uczestników OHP z całej Wielkopolski. Ponadto nowy trend w dziedzinie recyklingu, „upcykling” zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością wśród młodych ludzi, zarówno w Polsce, jak i na świecie, co wydało nam się kluczowym elementem naszego innowacyjnego przedsięwzięcia. Jednocześnie 1 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja „ustawy śmieciowej” i dlatego ważne jest prowadzenie edukacji dotyczącej zasad segregowania odpadów i szerzej rozumianej ekologii, zarówno wśród młodzieży jak i  dorosłych.

Przyjęliśmy następujące cele do osiągnięcia, przy realizacji naszej innowacji:
- propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, uwrażliwienie młodzieży na obecne problemy ochrony najbliższego środowiska, rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania,
a także szacunku dla przyrody, szczególnie zaś zwrócenia uwagi na ekologię i jej szczegółowe aspekty i zagadnienia;
- upowszechnianie wśród młodzieży kształcącej się w jednostkach OHP postaw ekologicznych poprzez uświadamianie konieczności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi;
- sprawdzenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu ekologii, ochrony środowiska naturalnego, recyklingu i upcyklingu,
- pobudzenie kreatywności młodych ludzi, poprzez rozbudzenie świadomości na temat upcyklingu i możliwości związanych z tym nowym ekologicznym trendem.

Idea bycia „eko” wśród młodych ludzi zaczyna być trendem obowiązującym. Młodzi ludzie, także w OHP, chcą być na bieżąco z nowymi trendami i modami wśród rówieśników, a jeśli te trendy są wartościowe i wnoszące nową jakość do życia naszych uczestników, my jako zespół pedagogiczny mamy obowiązek go promować, wspierać i podnosić do rangi czegoś wyjątkowego. Stąd także propozycja wprowadzenia tego przedsięwzięcia jako imprezy wojewódzkiej będącej jednocześnie przedsięwzięciem innowacyjnym. Jednym z argumentów jest to, że wprowadzamy ideę ekologii, recyklingu i upcyklingu wspólnie z młodzieżą jako jeden z obowiązujących trendów, po drugie do tej pory nie było tego typu imprezy wojewódzkiej w OHP. Informacja o możliwości udziału w I Wojewódzkim Turnieju Ekologiczno-Recyklingowym została przesłana do jednostek 23.04.2013 r. Do końca roku szkolnego 2012/2013 jednostki biorące udział w turnieju przesyłały prace plastyczne do organizatora (ŚHP 15-44 w Śremie). Zakończenie turnieju odbyło się 26.09.2013 r. w ŚHP 15-44 w Śremie. Podczas imprezy obchodziliśmy także jubileusz 55-lecia OHP.
Do współpracy przy realizacji i organizacji imprezy zaprosiliśmy sponsorów i partnerów: Firma RECYKL Grupa S.A. ze Śremu, Ogrody Grzywaczyk, Stowarzyszenie HOLIS, Starostwo Powiatowe w Śremie, Urząd Miejski w Śremie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. , MCK i PPP w Śremie, Wojewódzka Komenda OHP w Poznaniu.

Przewidujemy, że zainteresujemy uczestników imprezy zagadnieniami związanymi z zasadami segregacji odpadów oraz zaszczepimy ideę recyklingu a także zwrócimy uwagę na nowy trend w recyklingu czyli „upcykling” – co oznacza przetwarzanie odpadów na rzeczy zupełnie nowe, użytkowe, wartościowe, pożądane i estetyczne. Mamy także nadzieję, że impreza odbywać się będzie cyklicznie co roku i że będziemy mogli być realizatorami kolejnych Wojewódzkich Turniejów Ekologiczno – Recyklingowych dla uczestników OHP.

Autor:  Monika Barańska - Komendant ŚHP 15-44, w Śremie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron