Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualna porada zawodowa w terespolskim MCK

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Terespolu świadczy usługi z zakresu doradztwa zawodowego. Jednostka oprócz bezpłatnych spotkań grupowych prowadzi również indywidualne porady zawodowe.

Wszyscy klienci, a w szczególności beneficjenci wdrażanego projektu unijnego „OHP jako realizator usług rynku pracy” – młodzież od 15. do 25. roku życia, poznają zagadnienia związane z rynkiem pracy i nie tylko. Dzięki rozmowie doradczej mają możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Tematy indywidualnych porad zawodowych w większości są uzależnione od potrzeb klientów jednostki. Młodzież ucząca się, poszukująca pracy oraz osoby dorosłe korzystają ze wszystkich proponowanych form wsparcia placówki oraz zgromadzonych materiałów metodycznych. Testy preferencji zawodowej cieszą się dużą popularnością wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, natomiast tematyka związana z redagowaniem dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacją oraz rozmową kwalifikacyjną jest najczęściej pożądana wśród osób bezrobotnych.

Indywidualna porada zawodowa jest wiodącym elementem procesu doradczo-szkoleniowego. Doradca asystuje klientowi w podejmowaniu przez niego ważnych decyzji np. dotyczące wyboru szkoły, kwalifikacji, kursu, szkolenia czy też w trakcie aktywnego poszukiwania pracy i samozatrudnienia.

Rola i zadania doradcy zawodowego podlegają współcześnie znacznym zmianom. Rozmowa doradcza nie jest jednorazowym aktem „udzielania pomocy”. Jest długotrwałym procesem, w czasie którego doradca proponuje klientowi pracę nad sobą i nad otoczeniem. Celem tej pracy staje się stworzenie przez klienta własnych rozwiązań zawodowych, uwzględniających jego szeroko rozumianą sytuację życiową. W czasie procesu doradczego pomiędzy doradcą i klientem zawierana jest umowa – kontrakt, który pomaga klientowi określić główne kierunki oczekiwanych zmian. Stworzenie kontraktu jest początkiem wspólnej pracy i istotnym elementem wpływającym na jakość kontaktu z klientem. Kontrakt ma istotne znaczenie zarówno dla doradcy, jak i dla podejmowania dalszych działań przez klienta. Doradca dba o przejęcie odpowiedzialności przez klienta, sprecyzowanie celu i istoty problemu.

Doradca zawodowy, szczególnie w indywidualnej poradzie zawodowej, towarzyszy klientowi i jednocześnie wspomaga jego nieustanny rozwój. Nie należy się jej bać. Klient sam podejmuje decyzje, ustala własne priorytety, określa hierarchię wartości, którą kieruje się w dalszym postępowaniu. W większości przypadków cykl spotkań indywidualnych w procesie doradczym kończy się samoistnie np. jeśli klient podejmie naukę lub pracę. Może się jednak zdarzyć, że spotkania się przedłużają. Wynika to z obawy, że klient sobie nie poradzi. Natomiast zbyt krótkie cykle są związane z powierzchownym zaplanowaniem zmian i pominięciem w rozmowach treści istotnych dla problemu.  

Doradca zawodowy uświadamia klientowi, że życie zawodowe niesie wiele problemów. Niektóre z nich nie znajdą rozwiązania. Najważniejsze jest jednak, aby klient został wyposażony w narzędzia – umiejętności, które pomogą mu pokonywać trudności życia codziennego. Będzie wiedział gdzie się udać po pomoc i jak z niej skorzystać.

Autor: Agnieszka Bieńkowska
Źródło:
http://www.irp-fundacja.pl/know-how-portal/publikacje/profil_europejskiego_doradcy_zawodowego.pdf


Widok zawartości stron Widok zawartości stron