Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualny Projekt Kariery w Wielgiem

3 marca br. w Wielgiem odbyło się spotkanie doradcy zawodowego z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej we Włocławku z osobami bezrobotnymi.

Spotkanie było pierwszym etapem pracy nad Indywidualnym Projektem Kariery, podczas którego uczestnicy zapoznali się z tematyką kompetencji zawodowych. Przy pomocy doradcy starali się określić swoje zdolności, cechy osobowości i umiejętności, które są niezbędne w planowaniu kariery zawodowej i poszukiwaniu pracy.

Osoby bezrobotne, aby odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy muszą najpierw nauczyć się oceniać samego siebie w odniesieniu do swoich zdolności, umiejętności i wiedzy. Świadomość tego jest niezbędna, aby wybrać najbardziej odpowiednie dla siebie stanowisko pracy. Młodzi ludzie bardzo chętnie wykonywali ćwiczenia zawarte w programie portfolio oraz testy samooceny i osobowości, które są pomocne w diagnozowaniu barier psychologicznych utrudniających planowanie ścieżki edukacyjnej lub zawodowej. Uświadomili również sobie, że jeżeli będą wiedzieć co potrafią i w jakich zawodach mogą się realizować, to będą w stanie określić kierunek, w którym powinni podążać, a następnie zaplanować działania związane ze swoim rozwojem zawodowym. Nabycie umiejętności wyboru zawodu, miejsca pracy, planowania swojej drogi zawodowej jest inwestycją w  rozwój zasobów ludzkich, w przyszłości potencjału naszego rynku pracy. W spotkaniu uczestniczył  pośrednik pracy z Punktu Pośrednictwa Pracy w Lipnie, który zapoznał młodzież z aktualnymi ofertami pracy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. 

Autor: Jolanta Wastowska – doradca zawodowy MCIZ we Włocławku.
 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron