Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Język współczesnej młodzieży

Język jak i inne podmioty naszej współczesności ulega zmianom i modyfikacjom a niektóre słowa wychodzą całkowicie z mowy lub używane są sporadycznie.

Slang współczesnej młodzieży

Nie używamy pewnych przedmiotów albo nie wykonujemy określonych czynności, bo w dobie szybkiego postępu cywilizacyjnego, upowszechnienia automatów i komputerów nie ma potrzeby stosowania określonych słów. Dochodzi tu do głosu język ściśle fachowy i techniczny a stare proste słowa powoli odchodzą w zapomnienie.

Język, którym w obecnych czasach posługują się ludzie młodzi również ulega określonym przemianom i czasami trudno starszym pokoleniom zrozumieć ludzi młodych, nawiasem mówiąc jeszcze w XV wieku Polacy byli najlepszymi mówcami w Europie. Ludzie młodzi zapożyczają słownictwo z oglądanych filmów i materiałów dostępnych w Internecie. Dzisiejszy cyfrowy świat z jego oceanem wiadomości daje wiele możliwości przyswajania treści, nie zawsze z korzyścią dla młodych ludzi. Teksty piosenek z wielu alternatywnych rodzajów muzyki młodzieżowej, również nie są perełkami poezji czy poprawnej polszczyzny. Bardzo często wspólnym mianownikiem usłyszanych czy przeczytanych tekstów są wulgaryzmy językowe. W mowie potocznej stosowane są różnego rodzaju skróty myślowe. Zapożyczone, ale i zniekształcone słownictwo komputerowe powoduje zamykanie się na starsze pokolenia Polaków, które nie rozumie, o czym mówi młody człowiek i co ma na myśli.

Charakterystyczne dla języka młodzieży, są kreatywność oraz łamanie utartych konwencji.  Młodzi ludzie są otwarci na współczesny świat jego nowości techniczne, zmianę przyjętych obyczajów, są spontaniczni, bardzo cenią sobie swobodę, wolność, dobrą zabawę i rozrywkę. Czytając i przeglądając portale internetowe w tym tak popularne na całym świecie portale społecznościowe, możemy zauważyć jak wypowiada się młodzież. Jak zmiany obyczajowe, rozwój techniki, ale również problemy życia codziennego, przeżywane uczucia, sukcesy i porażki, sposób spędzania czasu wolnego, wpływają na używany język wyrażający dość dosadnie emocje i odzwierciedlający problemy nurtujące współczesną młodzież. Dlatego słownictwo młodzieży odzwierciedla charakterystyczny dla nich sposób widzenia i przeżywania rzeczywistości, jest etapem rozwoju świadomości. Język jest integralną częścią młodzieżowej kontrkultury ,najwyraźniej obok wyglądu zewnętrznego (sposobu ubierania się), norm moralnych i zachowania, zaznacza odrębność młodzieży. Młodzi ludzie zorganizowani w subkulturach używają swojego charakterystycznego języka, z jednej strony służy on niezależnie od geograficznego rejonu zamieszkania identyfikacji członków grupy a z drugiej strony dla innych jest niezrozumiały, co jest bardzo ważną i pożądaną cechą. Rolą nauczycieli i wychowawców, ale również wszystkich osób wypowiadających się publicznie w tym również polityków, aktorów i tzw. celebrytów jest stosowanie poprawnych form językowych, unikanie napastliwej formy dyskusji, przekleństw i językowego grubiaństwa a wtedy z korzyścią dla wszystkich, przytaczając naszego wielkiego poetę Juliusza Słowackiego, będzie można powiedzieć, „ aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa….” bez szkody dla naszych uszu, poczucia przyzwoitości i estetyki.


Autor: Andrzej Stryjek

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron