Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Już dziś pomyśl o swojej przyszłości zawodowej

Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, od czego zacząć? Nie tylko Ty, także wielu innych młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem szkoły, zawodu czy kierunku studiów zadaje sobie te pytania. Jak wybrać najlepiej? - tak żeby nie żałować i nie mieć do siebie pretensji, że można było inaczej, może lepiej.

Na pytania o życiowe wybory nie ma gotowej odpowiedzi, ale są miejsca i ludzie którzy mogą pomóc Ci je podjąć. Decyzje edukacyjno-zawodowe, jedne z pierwszych ważnych w Twoim życiu, powinny być przemyślane i skonfrontowane z realiami panującymi na dynamicznym rynku pracy, tylko wtedy mają szanse okazać się trafne.

Doradcy zawodowi w Młodzieżowych Centrach Kariery oraz pośrednicy pracy w Punktach Pośrednictwa Pracy na co dzień spotykają się z pytaniami i problemami młodzieży dotyczącymi wyboru dalszej ścieżki kształcenia lub przyszłej drogi zawodowej. Wsparcie którego udzielają MCK lub PPP może pomóc także Tobie w tym nowym, trudnym etapie, jakim jest strat w dorosłe życie. Doradca zawodowy wskaże kierunek działania, po wcześniejszym wspólnym przeanalizowaniu predyspozycji zawodowych, oraz pomoże skonfrontować Twoje oczekiwania zawodowe z rzeczywistością, natomiast pośrednik pracy przekaże informacje o lokalnym i europejskim rynku pracy.

Proces kreowania Twojej kariery zawodowej rozpoczyna się o wiele wcześniej niż mogłoby Ci się wydawać. Pierwszym etapem jest zawsze uświadomienie sobie swoich predyspozycji zawodowych, zainteresowań i uzdolnień. MCK i PPP podejmują szereg działań by Ci to ułatwić: przybliżają zagadnienia związane z wyborem zawodu, ułatwiają kontakty z pracodawcami i uzyskiwanie informacji u źródeł. Przykłady to organizowanie giełd pracy, dni otwartych czy też corocznych Targów Edukacji i Pracy. Przeprowadzane są też konkursy tematyczne, które w doskonały sposób łączą zabawę z nabywaniem nowych umiejętności i zdobywaniem wiedzy. W Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP wszystkie jednostki organizują we wrześniu 2013 r. konkurs pn. „Moja ścieżka rozwoju zawodowego” – jest to dobry przykład jak połączyć rozrywkę z rozważaniami na temat swojej drogi edukacyjno-zawodowej, a przy okazji wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe, które pomogą w rozwoju zawodowym uczestników konkursu.

Doradca zawodowy pracujący w MCK oraz pośrednik pracy z PPP wspierają w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych właśnie takie osoby jak Ty. Jeśli masz od 15 do 25 lat i jesteś na rozdrożu edukacyjno-zawodowym (nie do końca wiesz „co dalej” ) – to zadzwoń lub przyjdź do najbliższej jednostki MCK lub PPP. Adresy i dane kontaktowe dostępne są na stronie www.podkarpacka.ohp.pl.

Młodzieżowe Centra Kariery i Punkty Pośrednictwa Pracy funkcjonują w całym kraju w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Autor: Marta Chorążak-Tabisz – Doradca zawodowy MCK Brzozów.
Źródło: własne doświadczenia z pracy zawodowej oraz materiały informacyjne OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron