Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolejne zajęcia w Tarnowie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie realizuje kolejne zajęcia dla beneficjentów projekty „Pomysł na siebie" YEI oraz „Równi na rynku pracy" YEI w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży".

Uczestnicy projektu „Równi na rynku pracy" YEI zakończyli grupowe i indywidualne zajęcia z prawnikiem, w których brało udział 50% grupy. Spotkania te wprowadziły uczestników w tematykę obejmującą zagadnienia z prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. 12 listopada tego roku troje uczestników projektu „Równi na rynku pracy" YEI rozpoczęło podstawowy kurs komputerowy, który obejmuje elementarną wiedzę z zakresu obsługi komputera, korzystania z programów biurowych i Internetu. W tym samym, czasie rozpoczął się kurs o standardzie ECDL (European Computer Driving Licence), w którym bierze udział 6 osób. Młodzież w czasie tych zajęć uczy się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych, formatowania, używania podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych, logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Kurs zakończy się uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji zgodnie ze standardem European Computer Driving Licence.

Młodzi ludzie, którzy brali udział w projekcie „Pomysł na siebie" YEI gr. B zakończyli grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne. Wzmocniło ono kompetencje społeczne oraz zaufanie wobec grupy. Młodzież nauczyła się samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dowiedziała się też, gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. W listopadzie uczestnicy tego projektu rozpoczęli kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodach: monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz oraz cukiernik. Nabyte umiejętności zostaną potwierdzone w drodze egzaminu zewnętrznego i zakończą się uzyskaniem świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Uczestnicy tego projektu rozpoczęli również kurs ECDL, który dostarczy wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Młodzież nauczy się również korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy kalkulacyjnych. Grupa projektowa „Pomysł na siebie" A realizuje podstawowy kurs komputerowy, który obejmuje wiedzę z zakresu obsługi komputera, korzystania z programów biurowych i użytkowania Internetu, jako źródła wiedzy i rozrywki.

Każdy uczestnik projektu ‘Pomysł na siebie" i „Równi na rynku pracy" został objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia (ciepły posiłek) w czasie zajęć, otrzyma też dofinansowanie dojazdów. W dniu zakończenia udziału w projekcie młodzi ludzie otrzymają zaświadczenia oraz pomoc w poszukiwaniu pracy. Przedsięwzięcie w całości wpisuje się w całokształt zadań ustawowych OHP.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron