Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kompetencje społeczne kluczem do sukcesu zawodowego

Co decyduje o tym, że dana osoba otrzymuje pracę? Na co zwracają uwagę dzisiaj pracodawcy? Okazuje się, że obok kluczowych kompetencji zawodowych liczą się dla nich umiejętności społeczne.

Młodzi ludzie zastanawiają się jak przekonać pracodawcę, aby to właśnie ich zatrudnił. Mają odpowiednią wiedzę, umiejętności praktyczne, brakuje im jedynie doświadczenia. Ale czy tylko te czynniki wpływają na osiągnięcie sukcesu zawodowego?!

Obecna sytuacja młodych niezatrudnionych

Dzisiejszy rynek pracy jest bardzo wymagający zważywszy na problemy bezrobocia z jakimi zmaga się cała Unia Europejska. Według ostatnich danych Eurostatu stopa bezrobocia wśród osób do 25 życia sięga 21,2 proc. Podaje się, że w Hiszpanii co druga osoba w tym wieku pozostaje bez zatrudnienia, w Polsce co piąta. Związku z czym, aby odnaleźć się na rynku zatrudnienia, wymaga się dziś więcej od kandydatów na poszczególne stanowiska pracy  stawiając im się co rusz nowe wyzwania oraz podnosząc poprzeczkę.

Pracodawcy zwracają dziś bardzo dużą uwagę na posiadane przez rekrutowanych kompetencje.  Zatem okazuje się, że na naszą konkurencyjność na rynku pracy wpływa już nie tylko wiedza przedmiotowa, umiejętności, doświadczenie, ale i także cechy osobowościowe, jak i skuteczność wykonywania działań.

Oczekiwania pracodawców

Nowe badania pokazują, że pracodawcy oczekują od kandydatów posiadania umiejętności miękkich. Jak poddaje Nachweise International według niedawnego sondażu Niemieckiej Izby Przemysłu i Handlu (DIHK) przeprowadzonego wśród ok. 2.200 firm to właśnie umiejętności społeczne i praktyczne doświadczenia decydują czy dany kandydat zostanie zatrudniony czy nie.

Również firmy rekrutujące podkreślają wagę kompetencji społecznych. Dr Tadeusz Borzych z firmy DR. BORZYCH Consulting e. K. w wywiadzie dla gazetapraca.pl podkreśla ich rolę. „Generalnie pożądani są kandydaci legitymujący się poza kompetencją zawodową odpowiednim zakresem umiejętności psychospołecznych, tzw. kompetencjami miękkimi. Również w odniesieniu do specjalistów uznawane są one za niezbędne, gdyż współdecydują o sukcesie pracownika i zatrudniającego go przedsiębiorstwa."

Eksperci podkreślają również, że kompetencje społeczne są również ważne na dalszych etapach ścieżki kariery, bowiem pomagają utrzymać stanowisko pracy bądź warunkują awans zawodowy.

Czym są kompetencje społeczne?

Kompetencje społeczne są zaliczane do ośmiu kluczowych kompetencji definiujących profil świadomego obywatela Unii Europejskiej. Czym są i co się na nie składa?! Mianowicie mowa tu o wiedzy, umiejętnościach, postawie, motywacji, które wyrażają się w kontaktach międzyludzkich. Człowiek jako istota społeczna najczęściej realizuje się w kontaktach z inni ludźmi, rozwija, buduje, angażuje. To dzięki interakcji z otoczeniem realizuje siebie. Na kompetencje społeczne składają się m.in. umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie problemów, wywieranie wpływu, zarządzanie czasem, asertywność, praca w grupie, świadomość siebie.

Ich wpływ na rozmowie kwalifikacyjnej

Dlatego też osoby starające się o pracę, powinny wiedzieć, że nie tylko informacje zawarte w życiorysie zawodowym interesują pracodawcę. Curriculum Vitae jest tylko etapem kwalifikacyjnym do rozmowy rekrutacyjnej. Mówi, się że jest tak zwaną wizytówką, za którą stoi człowiek. O przyjęciu danej osoby do pracy decyduje w dużej mierze, jak zaprezentuje się on na rozmowie  i co swoją osobą zaoferuje przyszłemu pracodawcy. Wtedy okaże się, czy informacje z CV mają potwierdzenie w realnym zetknięciu z kandydatem. Bardzo ważny jest tu efekt pierwszego wrażenia, komunikacja pozawerbalna, postawa, lingwistyka. Osoba ta już na wstępie jest oceniana również pod kątem zorganizowania, czy np. nie spóźniła się na rozmowę, czy dobrze zaplanowała czas. Podczas rozmowy okaże się jakie cechy charakteru posiada, jakim wachlarzem umiejętności się posługuje. Zadaniem rekrutera jest wybrać osobę, która nie tylko będzie miała najlepsze kwalifikacje, ale również najlepsze predyspozycje do objęcia danego stanowiska.

Doradca zawodowy ci pomoże

Doradca zawodowy, Agata Słodkowska, z Młodzieżowego Centrum Kariery z Choszczna widząc potrzebę i wpływ kompetencji społecznych na sukces zawodowy przeprowadziła kilkudniowe szkolenie - warsztaty z ww. tematu. Podczas poszczególnych modułów uczestnicy mogli przede wszystkim poznać siebie, swoje mocne strony, swój typ osobowości, temperamentu. Zrozumieć, że nie każdy typ osobowościowy wpisuje się w poszczególne zawody. Młodzi ludzie zbudowali na nowo swoje poczucie własnej wartości i pewność siebie. Wyznaczyli sobie cele zawodowe, poznali swój system wartości tak cenny przy wyborze ścieżki kariery. Zrozumieli zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jej wpływ na uczestników relacji. Dostrzegli, że autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej ma ogromy sens i wpływ na rekruterów. Poznali skuteczne metody zarządzania sobą w czasie, planowania i organizacji przedsięwzięć.  Tą  wiedzę przełożyli na swój życiorys zawodowy, poznając jego rodzaje i tworząc je na nowo.

Podsumowanie

Ogólnie można przyjąć, że rynek pracy wymusza dzisiaj na młodym pokoleniu pewne zachowania, postawy (wykazywania np. elastyczności zawodowej). Dlatego też tak ważne są znajomość siebie, swoim mocnych i słabych stron, znajomość oczekiwań pracodawców, chęć pracy nad sobą, ciągle dokształcanie się, praca nad swoimi kompetencjami. Szczególnie, że we współczesnym świecie mamy dostęp do wszelkiego rodzaju zasobów i nie ma rzeczy, której nie można się nauczyć, czy wypracować. A wiedzę można i należy zgłębiać na każdym etapie życia zawodowego. Powodzenia!

Autor: Agata Słodkowska – MCK Choszczno

Źródło:

Doradztwo zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnych. Poznajemy siebie i nabywamy kompetencji. Warszawa 2014

http://biznes.newsweek.pl/bezrobocie-w-polsce-stopa-bezrobocia-w-polsce-dane-eurostatu,artykuly,358241,1.html

http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,15392247,Okiem_pracodawcy__Dr__Borzych_Consulting_e__K_.html

http://www.infor.pl/prawo/praca/rekrutacja/226062,Kompetencje-spoleczne-podstawa-potencjalu-zawodowego.html

http://www.nachweise-international.de/pl/single/article/kompetencje-spoleczne-i-praktyczne-doswiadczenia-kluczem-do-kariery-zawodowej.html

Nie daj się zaskoczyć – poradnik dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Warszawa 2010


Widok zawartości stron Widok zawartości stron