Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Komunikacja niewerbalna, jako istotny element oceny kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Mowa ciała jest istotnym elementem oceny naszej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pracodawca zwraca uwagę nie tylko na to, co kandydat mówi, ale także jak mówi (intonacja, ton, barwa głosu) oraz jak się zachowuje (mimika, gestykulacja, postawa ciała czy wygląd zewnętrzny). Niektórzy eksperci są nawet zdania, że niewerbalne aspekty zachowania są ważniejsze, niż komunikaty niewerbalne.

Przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej warto, zatem uświadomić sobie kilka mechanizmów mowy ciała po to, aby wywołać pozytywne wrażenie na rozmówcy i w rezultacie zdobyć wymarzona pracę.

Komunikacja niewerbalna dostarcza pracodawcy ogromną ilość informacji na temat kandydata. Powinien on zdawać sobie sprawę z tego, iż jest oceniany od momentu przekroczenia progu instytucji, w której stara się o zatrudnienie. Wchodząc do pomieszczenia, w którym odbywać się będzie rozmowa kwalifikacyjna należy pamiętać, żeby poruszać się pewnym krokiem oraz przywitać się z osoba rekrutującą zdecydowanym uściskiem dłoni. Te dwa elementy składają się na pierwsze wrażenie i mają ogromny wpływ na ostateczną decyzję pracodawcy o zatrudnieniu kandydata. Według badań przeprowadzonych przez Fly Reserch na próbie 1000 rekruterów, aż ¾  rozmów kwalifikacyjnych rozstrzyga się w ciągu trzech minut od wejścia kandydata do pomieszczenia.

Jednym z najważniejszych elementów komunikacji niewerbalnej jest postawa ciała, jaką przyjmuje kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Świadczy ona o przeżywanych w danej chwili emocjach, jak również ujawnia słabości kandydata. Aby zostać pozytywnie odebranym, należy zachować postawę otwartą, lekko pochyloną w stronę rozmówcy, która świadczy o szczerym zainteresowaniu jego wypowiedzią. Gesty używane przez kandydatów powinny być łagodne i umiarkowane, gdyż zbyt gwałtowne poruszanie rękoma może zostać odebrane, jako przejaw nerwowości i braku opanowania. Najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy dłonie będą trzymane w jednym miejscu, przykładowo na udach bądź na oparciu krzesła, w pozycji nieskrzyżowanej. Należy również pamiętać, żeby unikać podczas rozmowy rekrutacyjnej gestów tj. zasłanianie lub dotykanie dłonią ust czy pocieranie palcami nosa. Mogą one zostać odczytane przez rekrutera na naszą niekorzyść, jako kłamstwo. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie warto kłamać, bo panowanie nad mimiką i ruchami przy mówieniu nieprawdy jest bardzo trudne, przez co łatwo zostać na tym przyłapanym. Po takiej sytuacji z pewnością, nasza kandydatura zostanie automatycznie odrzucona w dalszych etapach rekrutacji.

Niezwykle ważne podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest również utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą. Brak tego kontaktu może wzbudzić poczucie, że kandydat chce coś ukryć. Naturalny kontakt wzrokowy trwa około 60% czasu rozmowy, sygnalizuje otwartość i uczciwość, a przede wszystkim świadczy o zainteresowaniu tym, co mówi rozmówca. Negatywnie oceniane jest zarówno unikanie kontaktu wzrokowego, jak również zbyt wnikliwie wpatrywanie się w rozmówcę, gdyż może to wzbudzić niepokój i wywołać dyskomfort w drugiej osobie.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej rekruterzy zwracają również uwagę na sposób mówienia, tj. tempo wypowiadanych słów, ton i intonacja głosu. Elementy te wiele mówią o charakterze i usposobieniu danej osoby. Zdecydowany i pewny głos oraz odpowiednie tempo mówienia to gwarancja, że kandydat zostanie pozytywnie odebrany. Osoby starające się o pracę, które nie mają wystarczającego poczucia własnej wartości, a także stresują się podczas spotkania, często niestety nie potrafią zapanować nad swoim głosem i zdradzają to poprzez, np. używanie przerywników typu „yyyy”, „aaa”.

Po zakończeniu rozmowy rekrutacyjnej, bez względu na jej przebieg, warto z uśmiechem podziękować za spotkanie. Wskazany jest również zdecydowany uścisk dłoni, przy zachowaniu wyprostowanej postawy ciała, która świadczy o pewności siebie. Głos kandydata powinien wyrażać entuzjazm, a uśmiech zdradzać jego pozytywne nastawienie. Do samego końca rozmowy kwalifikacyjnej należy starać się, aby zostać odbieranym jako osoba otwarta, uczciwa i pewna siebie.

Komunikacja niewerbalna stanowi istotny element prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydata. Według badań przeprowadzonych przez Alberta Mehrabiana, w procesie komunikacji interpersonalnej jedynie 7% informacji przekazują słowa, 38%- brzmienie głosu i aż 55% informacji wynika z zachowań niewerbalnych. Kandydat ubiegający się o pracę, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie powinien więc jej lekceważyć, gdyż jest ona ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem wiarygodności. Pamiętaj! W sytuacji, gdy kandydat wysyła niespójny przekaz między komunikacją werbalną i niewerbalną, to zazwyczaj w większym stopniu rekruter będzie polegał na elementach pozasłownych niż na przekazach słownych.

Autor: Monika Poskrobko, specjalista ds. rozwoju zawodowego
Źródło:
Leathers D. G., Komunikacja niewerbalna. Zasady stosowania, Wydawnictwo  Naukowe PWN, Warszawa 2007
Jaskółka A., Mowa ciała, Wyd. Jedność, Kielce 2007
www.praca.pl
www.kluczdokariery.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron