Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

10.12.2014 r. w CKiW OHP w Dobieszkowie odbyły się wewnętrzne eliminacje w ramach konkursu plastycznego na „Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową”. Młodzież inspirując się obrzędami, symbolami i zwyczajami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia próbowała przełożyć ich treść na papier w formie pracy plastycznej.

Eliminacje poprzedzone były przygotowaniami. W pierwszej kolejności nasi wychowankowie wymieniali się doświadczeniami wyniesionymi z domów rodzinnych. Następnie pod wpływem głębokich przeżyć wewnętrznych, duchowych i doznań estetycznych podjęli dyskusję na temat Świąt Bożego Narodzenia

Pobudzenie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji twórczej wychowanków naszego Centrum, stało się dla nich cennym i nowym doświadczeniem. Poprzez uzewnętrznienie działań plastycznych w różnych technikach, formach i materiałach, młodzi ludzie wyrazili siebie w radosnej, twórczej zabawie plastycznej.

Młodzież CKiW wykonała bardzo piękne, interesujące i niezwykle śmiałe prace. Konkurs wyłonił najbardziej ciekawe i kreatywne.

 

Autor: Monika Maciejewska, CKiW


Widok zawartości stron Widok zawartości stron