Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kryminalistyka na topie

Interesuje Cię sztuka szukania dowodów przestępstwa? Analizujesz krok po kroku ślady prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych? Zastanawiasz się, czy mógłbyś wykonywać zawód, w którym gromadzi się informacje na temat śladów zbrodni?

Udowadnianie istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami jest nieodłącznym elementem zawodu z zakresu kryminalistyki. Jest to praca niezbędna, wywiera ogromny wpływ na rozwiązanie kryminalnej sprawy. Identyfikację przeprowadza się za pomocą śladów. 

Początki nowoczesnej kryminalistyki datuje się na XIX wiek. Odnotowany wówczas wzrost liczby przestępstw spowodował gwałtowny rozwój skutecznych metod ścigania zbrodniarzy i udowadniania im winy. Powstała nauka, która doceniana jest przez organy ścigania.


Najbardziej popularnymi badaniami kryminalistycznymi ujawniania i zabezpieczania śladów są: daktyloskopia, mechanoskopia, traseologia, osmologia, fonoskopia, badanie dokumentów. Warto zauważyć, że  coraz częściej pracodawcy korzystają z ekspertyzy pismoznawczej w celu stwierdzenia cech osobowości kandydata starającego się o konkretną posadę. W każdej literze, która wychodzi spod naszej dłoni, kryje się informacja o tym, kim jesteśmy oraz co jest dla nas ważne w życiu. Zajęcia pt. ,,Grafologia - zwierciadłem osobowości’’ odbywają się na przykład w bydgoskim Klubie Pracy, działającym w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy,  ul. Glinki 140.

Jakie cechy powinien mieć przyszły kryminalistyk?  Pod względem intelektualnym powinien oznaczać się zdolnością logicznego myślenia, kojarzenia, tworzenia trafnych wniosków, koncentracją uwagi. Dodatkowe atuty osoby myślącej o wykonywaniu tego zawodu stanowią odporność na stres, elastyczność w myśleniu i działaniu, komunikatywność, cierpliwość, staranność oraz rzetelność w wykonywaniu obowiązków. Ważna jest także praca indywidualna, czyli branie odpowiedzialności za własne decyzje, które wywołują konsekwencje w prowadzonych postępowaniach karnych, a także praca grupowa - współpraca ze specjalistami z różnych dyscyplin.

Jakie jest środowisko pracy? Ze względu na różnorodność zabezpieczanych materiałów dowodowych kryminalistyk może być narażony na działanie czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, na przykład: krew, wydzieliny, opary kwasów. Osoby pracujące w tym zawodzie są narażone na choroby wzroku, narządu głosu, centralnego układu nerwowego. Praca może być wykonywana w biurze lub w terenie. Istnieje możliwość awansu zawodowego. Przejawia się ona mianowaniem na stanowiska kierownicze, a wraz z rosnącym doświadczeniem oraz umiejętnościami można zostać powołanym w charakterze biegłego sądowego.

Podsumowując, poznanie tajników metod i środków śledczych może ułatwić zdobycie wymarzonej pracy, na przykład w policji, agencji bezpieczeństwa wewnętrznego, wojsku, służbie granicznej czy biurze detektywistycznym. Ważne jest, aby ślad pozostawiony przez nas w formie życiorysu i listu motywacyjnego, był śladem wykreowanym świadomie, zgodnie z naszymi zainteresowaniami i umiejętnościami z zakresu kryminalistyki.

 

Autor: Natalia Sławatycka,  Lider Klubu Pracy Bydgoszcz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron