Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Księgowość komputerowa w Zduńskiej Woli

W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Zduńskiej Woli rozpoczął się kurs zawodowy „Księgowość komputerowa z obsługą kasy fiskalnej”. Jego uczestniczkami są beneficjenci projektu „Równi na rynku pracy” z grup projektowych z Łasku, Szadku i Zduńskiej Woli.

Podczas 120 godzin zajęć, uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu rachunkowości i księgowości. Beneficjenci kursu zapoznają się m.in. z zasadami funkcjonowania kont księgowych bilansowych, kont wynikowych, z wybranymi zagadnieniami z ewidencji księgowej i technicznymi formami księgowości. Każdy uczestnik zostanie zapoznany również z obsługą komputerowego programu finansowo – księgowego „Symfonia", działaniem, budową i obsługą kas fiskalnych, zasadami pracy kasjera.

Na zakończenie kursu odbędą się egzaminy, po których jego uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich kwalifikacje i umiejętności, które będą mogli wykorzystać podczas odbywania stażu zawodowego.

Autor tekstu i zdjęcia: Magdalena Szewczyk – doradca zawodowy MCIZ w Zduńskiej Woli


Widok zawartości stron Widok zawartości stron