Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kształcimy, uczymy i dobrze się bawimy

Kształcimy, uczymy i dobrze się bawimy – taka dewiza przyświeca pracy w naszym Centrum w Pleszewie.

Jak co roku nasze Centrum posiada w swojej ofercie edukacyjnej wiele ciekawych propozycji, skierowanych do młodych ludzi w wieku 15 – 18 lat. Oferta obejmuję nauczanie zarówno w Zasadniczej Szkole Zawodowej jak i w Gimnazjum z Oddziałami przysposabiającymi do pracy. Oprócz nauki oferujemy również możliwość uczestnictwa w projektach unijnych, dzięki którym młodzież poszerza swoją wiedzę a także korzysta z wyjazdów zagranicznych .
Podstawowym warunkiem przyjęcia do naszego Centrum jest ukończenie 15 go roku życia      i nieukończenie 18 go roku życia. W Zasadniczej Szkole Zawodowej oferujemy możliwość kształcenia się w pięciu zawodach: stolarz, cukiernik, murarz – tynkarz, kucharz oraz fryzjer. Cykl kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wynosi 3 lata, praktyczną naukę zawodu oraz naukę w szkole, wszyscy nasi uczestnicy odbywają na terenie Centrum. Posiadamy dobrze wyposażone warsztaty szkoleniowe oraz dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Edukacja – Młodzież” , młodzież ma możliwość pobierania nauki w szkole.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Nauczany zawód    Klasa                          Cykl kształcenia
  Stolarz                     Klasa I, II, III                3 lata
  Fryzjer                     Klasa I                         3 lata
  Murarz - tynkarz     Klasa I,                         3 lata
  Cukiernik                Klasa III                        3 lata
  Kucharz                  Klasa I, II, III                 3 lata

WARUNKI  PRZYJĘCIA DO ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ:
1.Ukończenie 15-tego, a nie ukończenie 18-tego roku życia do 31 sierpnia 2014 roku.
2.Ukończenie  III klasy gimnazjum.
3.Posiadanie dokumentu stwierdzającego przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego.
4.Stan zdrowia umożliwiający naukę zawodu.
5.Zaświadczenie o odbyciu praktyk zawodowych (dotyczy uczniów II i III klas).
Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o Gimnazjum z Oddziałami przysposabiającymi do pracy. W gimnazjum przygotowujemy młodzież do wykonywania określonej pracy w sześciu zawodach: ogrodnik, krawiec, tapicer, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych   w budownictwie, a także pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, co jest nowością w naszej placówce bowiem oferta skierowana jest do młodzieży posiadającej orzeczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu    lekkim.

Gimnazjum z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy
  Przysposobienie do zawodu                                                      Klasa                               Cykl kształcenia
  Ogrodnik                                                                                      Klasa I, II, III                    3 lata
  Krawiec                                                                                        Klasa I, II, III                    3 lata
  Tapicer                                                                                         Klasa I, II, III                    3 lata
  Ślusarz                                                                                         Klasa I, II, III                    3 lata
  Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie  Klasa I, II, III                        3 lata
  Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (wymagane zaświadczenie o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim)  

                                                                                                        Klasa I                             3 lata

WARUNKI PRZYJĘCIA DO GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI PRZYSPOSABIAJĄCYMI DO PRACY:
1.Ukończenie 15-tego, a nie ukończenie 18-tego roku życia do 31 sierpnia 2014 roku.
2.Ukończenie VI klasy szkoły podstawowej, I lub II klasy gimnazjum.
3.Stan zdrowia umożliwiający przysposobienie do pracy.
4.Do klasy I dokument potwierdzający przystąpienie do sprawdzianu umiejętności z zakresu szkoły podstawowej.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty, szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji oraz wymaganych dokumentów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.ckiw-pleszew.ohp.pl  oraz pod numerem telefonu 62/74 20 602 wew. 149.
Serdecznie zapraszamy.

Autor: Monika Graczyk
Źródło:www.ckiw-pleszew.ohp.pl, własne.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron