Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Las czeka na Nas – uczmy się o polskiej przyrodzie.”

Edukacja leśna odgrywa bardzo ważną rolę w kształceniu młodego pokolenia. Od niej przecież zależy, czy zachęcimy młodego człowieka do wyboru aktywnego i ciekawego stylu życia, nauczymy właściwej postawy wobec problemów ochrony obszarów leśnych. Ma ważne zadanie do spełnienia, kształtowanie całościowego obrazu współzależności miedzy człowiekiem a przyrodą.

W ramach edukacji ekologiczno – leśnej w Hufcu Pracy 9 – 1 w Rzeszowie realizowany był program autorski obejmujący szeroko rozumianą tematykę ekosystemu leśnego. Program „Las czeka na nas – uczmy się o polskiej przyrodzie." realizowany był w formie zajęć tematycznych , warsztatów, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi.

Celem programu było kształtowanie wśród uczestników programu postawy przyjaciela lasu rozumiejącego, jego prawa i funkcje, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ekosystemów leśnych zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami z dziedziny: „ekosystem leśny", uświadomienie zagrożeń, jakie niesie niszczenie przyrody, promowanie wiedzy i kultury leśnej, ukazywanie kulturotwórczej roli lasu.

Jednym z ciekawszych przedsięwzięć była wycieczka edukacyjna na Pogórze Przemyskie. Prelekcja i zajęcia warsztatowe odbyły się w Ośrodku Edukacji Leśnej, na terenie Nadleśnictwa Bircza, gdzie prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym. Młodzież zwiedziła ekspozycję flory i fauny oraz obejrzała film pt. „Dzika Polska – lasy pełne życia".

W ramach aktywnego i ciekawego spędzania czasu uczestnicy programu wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na ścieżce przyrodniczo-leśnej Łomna. Na zakończenie pobytu młodzież wykonała pracę na rzecz Leśnego Kompleksu Promocyjnego Nadleśnictwa Bircza, która polegała na zabezpieczaniu sadzonek przed zniszczeniem przez zwierzęta jeleniowate.

Młodzież zdobytą wiedzę próbowała wykorzystać podczas lekcji oraz przy tworzeniu gazetki ściennej „Las i jego otoczenie". Zwieńczeniem realizowanych przedsięwzięć był konkurs wiedzy o lesie oraz niezliczona liczba ciekawych zdjęć.

Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą dostarcza wielu wrażeń, oddziałuje pozytywnie na emocje, uczy poznawać, szanować i kochać przyrodę ojczystą.

Kontakt z przyrodą zachęca do poszerzenia wiedzy o przyrodzie miejsca zamieszkania.

Autor: Barbara Grochala wychowawca HP 9-1 w Rzeszowie

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron