Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Międzypokoleniowy dialog, czyli komunikacja X, Y, Z

Nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane, bo złożone z pokoleń, które rodziły się i dorastały w zmieniającej się rzeczywistości, w czasie gwałtownych przemian ustrojowych.

Badacze i eksperci na podstawie różnych warunków bytowych, okoliczności i ważnych wydarzeń społecznych nazywają te kolejne pokolenia jako X, Y, Z.

Stabilna generacja X

Według amerykańskich naukowców pokolenie „X" to osoby urodzone w latach 1965-1976, dorastające w czasie rewolucji obyczajowych, kryzysu giełdowego czy upadku muru berlińskiego. To pokolenie dzisiejszych 50 i 40 latków – pewnych siebie, niezależnych, mających stałą pracę, którą lubią i którą chętnie wykonują. Często przez wiele lat pozostają w jednym miejscu zatrudnienia. Pokolenie to, na pewnym etapie życie stało się świadkiem rewolucji związanej z internetem, która na stałe zmieniła sposób ich pracy i komunikacji. Jednak pomimo, że e-maile i telefony są dla nich podstawowym narzędziem pracy, nie zdominowały one ich trybu życia.

Y - pokolenie internetu

Z kolei pokolenie „Y" to osoby urodzone po 1977 roku, wychowane już w czasach silnego rozwoju nowych mediów i technologii, świadkowie dni, które „zmieniały świat" – jak choćby ataki terrorystyczne z 11 września 2001 roku, czy wszechobecność internetu. To pokolenie, na oczach którego zmieniają się granice tego co możliwe (natychmiastowa komunikacja, natychmiastowy przepływ informacji). To ludzie dostrzegający wartość pracy, nie tylko zawodowej, ale i społecznej. Ich głównym kanałem komunikacji są portale społecznościowe. Są aktywni i rozumieją potrzebę działania.

Generacja nowych technologii - Z

O pokoleniu „Z", urodzonym po roku 1985 niektórzy badacze mówią, że to pokolenie „z przyszłości" , to dzisiejsi 20-30 latkowie. Ich życie zdominował Internet, szeroko rozumiane nowe media, świat gier komputerowych i ery smartfonów, selfi – swoistej „natychmiastowości" ale i także takie wydarzenia, jak choćby wojna w Iraku czy szeroka recesja gospodarcza. To pokolenie żyje w nowoczesności, z którą styka się od przedszkola. Książka jest dla nich przeżytkiem, jeżeli czytają, to wybierają e-booki. Żyją z komórką w ręku i ciągłym dostępem do internetu i nowych technologii wprowadzanych na rynek.

Pomimo wyróżnionych podziałów pokoleń należy zauważyć jednak, iż wśród nawet tych młodych roczników zdarzają się osoby przypominające tzw. pokolenie „X" lub „Y". Nasze zachowanie bowiem kształtuje się w określonym środowisku, pochodzeniu, możliwościach materialnych. Znaczący wpływ ma rodzina i miejsce, w którym żyjemy.

Jak się komunikują X, Y i Z?

Obecne pokolenie wchodzące na rynek pracy ma większe oczekiwania, ale także wymagania i potrzeby, które nie zawsze idą w parze z umiejętnościami, wiedzą i dojrzałością. Ta zmiana oczekiwań powoduje zmianę podejścia szefa do pracownika, ale także pracownika do swoich obowiązków. W komunikacji z tą grupą istnieje potrzeba uzasadnień. Jak twierdzą eksperci, zjawisko to nie towarzyszyło pokoleniu „X", które słuchało autorytetów, dostosowywało się do wskazówek. Pokolenie "Z" nie tylko musi rozumieć polecenia, ale także wymaga odpowiedniej motywacji do pracy.

Pokolenie „Z" chce godnego wynagrodzenia, ale także ciekawych zadań, wyzwań, nieustannego rozwoju. Poza dobrymi warunkami pracy, pokolenie to chce czuć satysfakcję i być po prostu zadowolone ze swojej pracy. Wówczas każdy zobaczy efekty swojej pracy, która przyniesie nie tylko środki finansowe, ale również radość, zadowolenie i szeroko pojętą satysfakcję.

Autor: Marta Augustyn

Źródło: Ada Chojnowska, Pokolenie X,Y,Z. Czym się różnią i jak się komunikują? - Gazeta Wyborcza, 01.12.2014 r.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron