Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodzież w Sejmie

24 lutego kadra wychowawcza mokotowskiej jednostki 7 – 32 HP, w ramach praktycznej nauki samorządności i demokracji, zorganizowała dla swoich podopiecznych wycieczkę do Sejmu RP.

- Chcieliśmy stworzyć płaszczyznę do spotkania naszych uczestników z autorytetami polskiej sceny społecznej. Zaproponowana przez nas „lekcja" miała dwa zasadnicze cele: dostarczenie młodzieży podstaw wiedzy politologicznej i prawniczej oraz ukształtowanie w niej szeroko rozumianej świadomości obywatelskiej. Osiągnięcie tych celów jest przecież warunkiem prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie demokratycznym – argumentowała Magdalena Chychłowska, komendant mokotowskiej jednostki.

Dbając o właściwe przygotowanie merytoryczne młodzieży, kadra wychowawcza zorganizowała w hufcu spotkanie informacyjne, podczas którego młodzi ludzie dowiedzieli się o obowiązkach i prawach parlamentarzystów, roli biur senatorskich i poselskich, istocie trójpodziału władzy politycznej oraz o procesie stanowienia prawa w Polsce.

Podczas wycieczki uczestnicy zagościli w wielu zakątkach budynków sejmowych. W Sali Posiedzeń pracownik Biura Korespondencji i Informacji Kancelarii Sejmu przeprowadził krótki wykład na temat historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Młodzi ludzie mieli także możliwość zobaczenia, gdzie zasiadają posłowie z poszczególnych ugrupowań politycznych i które miejsca są przeznaczone dla marszałka, wicemarszałków, prezydenta czy Rady Ministrów. Wychowankowie z mokotowskiej jednostki zwiedzili również Salę Kolumnową oraz hall główny, gdzie znajduje się makieta budynków sejmowych, tablica upamiętniająca poległych w czasie II wojny światowej posłów II Rzeczypospolitej, tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem oraz gablota z laskami marszałkowskimi.

- Wycieczka poszerzyła naszą wiedzę. Było to emocjonujące i nowe doświadczenie. Mogliśmy przecież obejrzeć, i to z bliska, miejsca znane dotychczas tylko z relacji telewizyjnych – komentowali uczestnicy z 7 – 32 HP.

Autor tekstu i zdjęcia: Magdalena Chychłowska, Małgorzata Gronek


Widok zawartości stron Widok zawartości stron