Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

„Mój pierwszy biznes”

„Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza . Nasza wiedza jest zawsze ograniczona, podczas gdy wyobraźnią ogarniamy cały świat”( Albert Einstein)

Każdy za nas posiada zdolności przedsiębiorcze, które rozwija w mniejszym lub większym stopniu. Zanim przystąpimy do zakładania własnej firmy należy się zastanowić nad samym sobą i odpowiedzieć na następujące pytania: po pierwsze: „Czy posiadamy cechy dobrego przedsiębiorcy?” i po drugie: „Czy nasze zainteresowania oraz hobby dadzą się przenieść na grunt firmy?”

Od 1 maja 2009 r. Ochotnicze Hufce Pracy na terenie całej Polski realizują projekt systemowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nosi on nazwę „ OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednym z jego priorytetów jest zmotywowanie młodzieży do aktywności, podjęcia konkretnych działań, w tym do tworzenia nowych miejsc pracy – samozatrudnienia. Wielu ludzi stojących u progu „dorosłego życia” ma problem z wyborem właściwej ścieżki kariery. Nadmiar informacji, stres, ciężka sytuacja na rynku pracy sprawiają, iż młodzi ludzie stają się bezradni, pozostawieni samym sobie. Pracownicy jednostek MCK, PPP czy OSZ są otwarci na potrzeby młodzieży i potrafią pomagać w nowoczesny sposób. Uczą młodzież kreatywnego myślenia i działania. Przekazują liczne informacje przydatne w codziennym życiu a przede wszystkim utwierdzają w przekonaniu, iż każdy z nas potrafi myśleć w sposób oryginalny, jest kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym.

Kreatywne myślenie jest związane z umiejętnością twórczego rozwiązywania problemów. Opiera się ono na poznawaniu nowych zjawisk i uwzględnianiu nowych punktów widzenia. Osoby przedsiębiorcze posiadają zdolność szybkiego podejmowania decyzji, są wytrwałe, łatwo się komunikują z ludźmi i potrafią z nimi współdziałać. W swoich wyborach kierują się zainteresowaniami i talentami.

Gospodarka rynkowa stwarza wiele możliwości zarobkowania. Można poszukać pracy w przedsiębiorstwie już istniejącym lub rozpocząć działalność na własny rachunek. Osoba, która wybierze tę drugą drogę, będzie przedsiębiorcą i będzie wykonywała pracę, którą lubi i sprawia jej ona wiele satysfakcji. Należy jednak pamiętać, iż dobry pomysł na firmę jest tylko podstawą sukcesu.

Prowadzenie własnej firmy może być doskonałą metodą na wzmożenie swojej aktywności. To dobry sposób na życie. Jeżeli posiadasz dużo woli i samozaparcia – warto spróbować.


Autor: Renata Mazurkiewicz – doradca zawodowy I stopnia MCK Lesko
Źródło: własne doświadczenia z pracy zawodowej oraz materiały informacyjne OHP


Widok zawartości stron Widok zawartości stron