Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Moja ścieżka rozwoju zawodowego" w Jaśle

W dzisiejszych czasach zadajemy sobie często pytanie: Jaki powinienem być, by znaleźć wymarzoną pracę?. Odpowiedz doradców zawodowych brzmi: Kreatywny, przewidujący, aktywny! Dlaczego? Ponieważ we współczesnym świecie wykonywanie jednej i tej samej pracy przez całe życie jest już prawie niemożliwe. Zacznij planować już dziś, a Twoja ścieżka kariery szybko się wyprostuje.

Prognozuje się, że osoby rozpoczynające pracę, zmienią ją w swoim życiu zawodowym do 14 razy, a wykonywany zawód nawet 5 razy. Wiąże się to nierozerwalnie z dynamicznym rozwojem rynku pracy. Na wiele profesji przestaje występować zapotrzebowanie, inne dopiero się pojawiają. Aby więc móc aktywnie istnieć na rynku pracy, trzeba pamiętać, że cały czas należy dbać o własny rozwój zawodowy. Należy kształcić się przez całe życie. Warto przytoczyć słowa Petera Druckera, pisarza i nauczyciela kształcącego menedżerów, które brzmią: "Jeśli przez całe swoje życie zawodowe robiłeś jedno, to znaczy, że nigdy nie dowiedziałeś się, kim byłeś". Parafrazując to stwierdzenie, można powiedzieć, że im więcej mamy doświadczeń, tym lepiej poznajemy siebie. W dzisiejszych czasach wydaje się to niezbędne. Dlatego też róbmy jak najwięcej! Bądźmy aktywni! Działajmy! Próbujmy!

W drodze do kariery

Doradcy zawodowi, pośrednicy pracy i specjaliści ds. szkoleń zatrudnieni w Młodzieżowych Centrach Kariery, Punktach Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkach Szkolenia Zawodowego wspierają młodych ludzi w planowaniu własnej kariery. Najpierw jednak pomagają w określeniu predyspozycji, zainteresowań i możliwości zawodowych. To niezbędna wiedza, dzięki której możemy odpowiedzieć sobie na pytanie: Do czego się najlepiej w życiu nadaję? Jeżeli odkryjemy swój potencjał, jest duża szansa, że świadome zaplanujemy swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Pierwszy krok ku dorosłości

Z pewnością jedną z form pobudzania kreatywności w myśleniu o swoim przyszłym życiu może być ogłoszony w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP we wrześniu 2013 r. konkurs pt.: „Moja ścieżka rozwoju zawodowego”. Skierowany jest do beneficjentów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia jest nie tylko zachęcenie do poszerzenia wiedzy na temat rynku pracy, czy do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, ale przede wszystkim pobudzenie wyobraźni i zachęcenie do kreatywnego myślenia. Do wyobrażenia sobie swojej przyszłości - nie tak znów odległej, nawet jeśli mamy tylko naście lat. To dopiero próba, ale może zakończyć się sukcesem. Nie tylko patrząc poprzez pryzmat zajęcia pierwszego miejsca i zdobycia cennej nagrody. Wygrana może być znacznie cenniejsza, bo pozwoli wyznaczyć odpowiedni kierunek dla naszej przyszłości. Dlatego warto wziąć w nim udział. Zapraszamy!

Autorzy: Paweł Wąsowicz – pośrednik pracy I stopnia, PPP Jasło
Agnieszka Łącka – doradca zawodowy, MCK Jasło
Źródło: Materiały informacyjne OHP oraz materiały dydaktyczne ze szkolenia


Widok zawartości stron Widok zawartości stron