Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Motywacja do pracy, czyli co skłania nas do codziennego wstawania rano?

Kiedy ostatni raz zastanawiałeś się nad tym, co motywuje Cię do pracy? Dlaczego podejmujemy daną pracę? Co sprawia, że chce Ci się co rano wstawać i zabierać się do działania? I co powoduje, że nagle przestaje ci się chcieć i zaczynasz rozglądać się za nowym pracodawcą?

Samoświadomość tego, czego oczekujemy od pracy i jakie czynniki wpływają na to, że jesteśmy zaangażowani i zadowoleni z pracy to niezwykle ważny element budowania własnej strategii rozwoju. Pozwala on na takie kształtowanie własnej kariery, by móc się w ramach życia zawodowego realizować. Znacznie łatwiej jest budować swoją karierę jeśli wiemy, co nas naprawdę motywuje i sprawia, że praca staje się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Kilka słów o motywacji.

Motywacja to bodziec, pobudka, zachęta do działania. Składają się na nią trzy kluczowe elementy: kierunek, w którym podążamy, ilość wysiłku włożonego w dane zachowanie oraz wytrwałość w dążeniu do celu. Wysoka motywacja powoduje, że określamy sobie cele i wytrwale do nich dążymy, niska - prowadzi do spadku aktywności i do tego, że nie podejmujemy działania albo robimy rzeczy przy najmniejszym wysiłku lub nie doprowadzamy ich do końca.

Nasza motywacja, w tym także motywacja do pracy, nie jest stała. Pod wpływem wielu różnych doświadczeń i przeżyć zwiększa się bądź ulega osłabieniu. Nie sposób wskazać wszystkich czynników mających na nią wpływ, ale zwykle można podzielić je na dwie grupy: czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne. Pierwsze to takie, które leżą poza nami i na które mamy ograniczony wpływ (obietnica podwyżki lub awansu). Drugie związane są ściśle z naszymi przeżyciami wewnętrznymi i do pewnego stopnia możemy je kształtować np. przyjemność odczuwana z wykonywania jakiegoś działania lub chęć nauczenia się czegoś nowego.

Nie jest prawdą, że każdego z nas do pracy motywuje to samo. Jedna osoba będzie potrzebować samodzielności w pracy, inna dużego uznania dla własnych zasług, jeszcze inna ciągle nowych zadań, które będą dla niej wyzwaniem. Warto zastanowić się nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne i co pomoże nam w pełni zaangażować się w zawodowe zadania.

A oto najważniejsze z nich:

  1. Wynagrodzenie - to jeden z ważniejszych motywatorów. W bardzo dużej mierze pracujemy dla wynagrodzenia, dzięki któremu możemy zaspokoić najbardziej elementarne potrzeby, takie jak jedzenie czy mieszkanie. W motywacji ekonomicznej znaczenie ma także poziom wynagrodzenia. Abyśmy byli wystarczająco zmotywowani ważne jest, aby towarzyszyło nam przekonanie, że jesteśmy wynagradzani sprawiedliwie, tzn. odpowiednio do naszych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska.
  2. Uznanie - to drugi po wynagrodzeniu istotny czynnik motywujący. Mniej lub bardziej świadomie potrzebujemy tego, aby efekty naszej pracy były dostrzeżone i docenione. Pochwała ze strony przełożonego daje często olbrzymie poczucie satysfakcji i napędza do jeszcze większej aktywności. Z kolei brak pochwał sprawia, że pracownik nie dostrzega sensu swoich działań i ma poczucie bezużyteczności.
  3. Osiągnięcia - zrealizowanie zadania i dojście do zamierzonego celu to ważne źródło wewnętrznej motywacji, zwłaszcza dla tych, którzy posiadają wysoką potrzebę osiągnięć. Osiągnięcia w mniejszym stopniu będą motywować tych, którzy nie lubią rywalizacji, wolą zadania powtarzalne i źle czują się w nowych sytuacjach.
  4. Prestiż - dla wielu ocena otoczenia ma olbrzymie znaczenie. Status społeczny wykonywanego zawodu sprawia, że podejmują określony kierunek kształcenia i zdobywają odpowiednie kwalifikacje.
  5. Rozwój - dla większości osób rozwój to możliwość zdobywania nowych kompetencji poprzez udział w szkoleniach czy konferencjach, czy też poprzez nowe zadania, które w pracy otrzymują. Są też osoby, które pod hasłem „rozwój" rozumieją możliwość wspinania się po szczeblach kariery i kolejnych awansów.
  6. Relacje w pracy - to, co może nas motywować do pracy to często też inni ludzie – zarówno koledzy z pracy jak i przełożeni. Atmosfera w miejscu pracy jest niezwykle ważna do tego, by zachować chęć do pracy i działania.
  7. Bezpieczeństwo - jeżeli nie jesteśmy skłonni do podejmowania ryzyka, to prawdopodobnie dzieje się tak na skutek silnej potrzeby bezpieczeństwa. To, co w pracy będzie dla nas ważne, a zatem także motywujące, to stabilność zatrudnienia, regularność wypłat czy dobra kondycja firmy.

Na zakończenie warto wspomnieć o jednym z czynników, które według naukowców najsilniej wpływają na motywację wewnętrzną - są to zainteresowania. Mają one bowiem wpływ na zaangażowanie i aktywność poznawczą w danej dziedzinie.

Wymienione powyżej czynniki to tylko niektóre z listy zawodowych motywatorów. Warto zdawać sobie sprawę, że ich obecność w odpowiednich proporcjach może zwiększać zaangażowanie pracowników, z kolei ich brak może prowadzić do spadku zawodowej aktywności. Samoświadomość w zakresie tego, co nas do pracy motywuje pomaga wybierać takie oferty pracy i ścieżki rozwoju, które zaowocują zadowoleniem z pracy, a nie ciągłą frustracją.

Autor: Marta Kandefer – Fydrych – doradca zawodowy w MCIZ w Krośnie.

Źródło:

N. Stevenson, Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa 2002

www.gazetapraca.pl

www.praca-enter.pl

www.praca.pl


Widok zawartości stron Widok zawartości stron