Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Motywacja – siłą napędową do działania

Rynek pracy podlega ciągłym zmianom. Wpływ na to mają: szybki rozwój nowych technologii, procesy demograficzne oraz tendencje społeczno-gospodarcze Europy i reszty świata. Przekształceniom ulega forma i podejście pracowników do wykonywania pracy.

„Jeśli przez całe życie zawodowe robiłeś jedno, to znaczy, że nigdy nie dowiedziałeś się, kim byłeś" (Peter Drucker). Co to oznacza? Można stwierdzić, w odniesieniu do obecnej sytuacji zawodowej człowieka, że: im lepiej się poznasz, tym łatwiej będzie ci się odnaleźć w różnych sytuacjach zawodowych. Dzięki odpowiedniej motywacji podejmowane są różne działania. Ma ona strategiczne znaczenie w życiu zawodowym i osobistym. Podwaja aktywność i mobilizację oraz zwiększa efektywność i intensywność pracy. Jest studnią możliwości i najlepszym przyjacielem każdego pracownia, który odpowiednio zmotywowany ma siłę do zdobywania celów i chęci do pracy na „podwójnych obrotach". Jego kreatywność wzrasta a praca nigdy nie nudzi – jest dla niego sukcesem!

Każdego człowieka motywuje coś innego. Decyduje o tym jego system wartości i cechy osobowości. Najczęściej wymienianym, być może błędnie, motywatorem są pieniądze. Jednakże nie zawsze są one najważniejsze. Wiele osób przedkłada możliwość realizacji swoich pomysłów, wyzwania czy skromną pochwałę nad wysokie wynagrodzenie. Praca wykonywana z pasją to obecnie poszukiwany rarytas. Dla niektórych bez realizowania pasji nie ma pełnego zadowolenia i spełnienia zawodowego. A to daje poczucie, że praca ma sens. Kompatybilność zainteresowań z obowiązkami zapewnia całkowitą satysfakcję.

Śmiało można powiedzieć, że pozytywna motywacja jest głównym powodem działalności człowieka. Niektórzy pracują, bo muszą, inni robią to, ponieważ uwielbiają wykonywaną profesję. Praca to ich drugi dom i realizator pragnień zawodowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Wyrazem tej potrzeby jest powiedzenie: „pracuję, aby żyć", a nie "żyję, aby pracować".

Autor: Renata Mazurkiewicz – doradca zawodowy MCK Lesko

Źródło: materiały własne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron