Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe kierunki zawodowe - nowe możliwości zatrudnienia młodzieży

Wprowadzanie atrakcyjnych form kształcenia zawodowego to zwiększenie szans na pracę. Szczególnie ważne jest to dla przygotowującej się do dorosłego życia młodzieży.

Umiejętność kierowania własną karierą to zbiór odpowiednich kompetencji. Pozwalają one rozpoznawać i rozwijać swoje umiejętności. Jest to ważne w podejmowaniu trafnych decyzji  i wyborze właściwej ścieżki kariery.

Pomocą młodym służą często wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy we współpracy    z doradcami zawodowymi. Wspierają wychowanków w budowaniu ich własnej drogi, diagnozowaniu uzdolnień, kompetencji, zainteresowań, wybranych cech osobowości. Odkrycie zainteresowań i umiejętności młodego człowieka stanowi bazę jego predyspozycji zawodowych, które w konsekwencji powinny prowadzić do budowania przez młodzież indywidualnego planu kariery.

Ważną rolę w procesie budowania kariery odgrywają szkolenia zawodowe. W Ochotniczych Hufcach Pracy wprowadzone są one już na etapie gimnazjum i stanowią kluczowy element w wychowaniu poprzez pracę.  Zawierają one części zarówno teoretycznej  jak i praktycznej nauki wybranego zawodu. Tak więc uczeń ma możliwość ukończenia gimnazjum i zdobycia umiejętności zawodowych.

W OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich oferujemy  przysposobienie do zawodów: kucharz małej gastronomii, fryzjer i krawiec. Od września 2013 r. otworzyliśmy kolejny kierunek: monter  zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Jest to zawód bardzo wszechstronny. Daje kwalifikacje do wykonywania  licznych prac budowlanych: malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych i okładzinowych.

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija. Na rynku pracy brakuje fachowców. Zdobywając takie umiejętności młodzi stają się atrakcyjnymi przyszłymi pracownikami. Wychowankowie będą również dobrze przygotowani do podjęcia dalszej edukacji w tym kierunku. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego instruktora praktycznej nauki zawodu. Praktyki zawodowe zapewnimy  w warsztatach szkolnych OSiW. Absolwenci klasy trzeciej gimnazjum przystąpią do egzaminu zawodowego. Tak osiągną przyuczenie do zawodu monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Mogą w przyszłości kontynuować naukę w tym kierunku, a także  być zatrudniani. Już widoczne jest duże zainteresowanie uczestników tym kierunkiem. Szczególnie wśród naszych wychowanków.

Wprowadzanie atrakcyjnych szkoleń zawodowych zwiększa szanse zatrudnienia młodych ludzi. Wynika to również z relacji naszych absolwentów. Zdobyte w OHP umiejętności procentują w dalszym ich dorosłym życiu. Gastronomia, fryzjerstwo, czy krawiectwo dało im możliwość podjęcia pracy zarobkowej. I to nie tylko w kraju, ale także za granicą. Mamy nadzieje, że nowy kierunek poszerzy te możliwości.

Jolanta Tańcula – pedagog- wychowawca  1-2 OSiW OHP w Ząbkowicach Śląskich


Widok zawartości stron Widok zawartości stron