Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe kwalifikacje zawodowe w Pionkach

10 grudnia zakończyło się szkolenie: "Spawacz MAG", zorganizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Pionkach w ramach zachowania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy".

Ze szkolenia skorzystało 6 osób w wieku 18-25 lat, nieuczących się i niepracujących. Przed rozpoczęciem zajęć wszyscy uczestnicy przystąpili do badań lekarskich potwierdzających brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu spawacza.

Podczas kursu beneficjenci zostali przygotowani – zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym – do samodzielnego spawania z zastosowaniem metody MAG. W czasie zajęć teoretycznych uczestnicy zdobyli ogólną wiedzę z zakresu zastosowania elektryczności do spawania łukowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpiecznej pracy na hali produkcyjnej. Dowiedzieli się również: jakie są urządzenia spawalnicze, materiały dodatkowe do spawania, nauczyli się metod przygotowania złączy do spawania oraz oznaczania i wymiarowania spoin. Zdobytą podczas tych zajęć wiedzę odnośnie charakterystyki i urządzeń do spawania MAG uczestnicy utrwalali w czasie trwających 120 godzin zajęć praktycznych.

Kurs spawacza MAG zakończył się przystąpieniem do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobyte umiejętności, po którym wszyscy uczestnicy z wynikiem pozytywnym otrzymają książki spawacza oraz Europejskie Certyfikaty Spawacza wydane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

 

Autor tekstu i zdjęcia: Piotr Ćwil – Specjalista ds. rozwoju zawodowego OSZ Pionki


Widok zawartości stron Widok zawartości stron