Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe perspektywy młodzieży wiejskiej

Młodzież wiejska to w całej Europie bardzo ważna grupa społeczna, która jest narażona na duże bezrobocie. Niska dochodowość gospodarstw rolnych i ukryte bezrobocie powodują, że konieczne są zmiany zatrudnienia na obszarach wiejskich. Co za tym idzie konieczne jest podniesienie poziomu wykształcenia i edukacji zawodowej. Wymaga to rozwiązań systemowych wspieranych przez fundusze europejskie.

W dniach 29-30 sierpnia 2013 r, w miejscowości Tata, na Węgrzech odbyła się międzynarodowa konferencja nt. programów unijnych skierowanych na obszary wiejskiej na lata 2014-2020 oraz narodowych doświadczeń we wdrażaniu tych programów w latach 2007-2013. W konferencji wzięło udział ponad 200 przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się tematyką młodzieży wiejskiej z 10 krajów Europy Środkowej. Wśród prelegentów znaleźli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Wsi Węgier, pan dr Zsolt Feldman, Sekretarz Stanu w tym samym Ministerstwie pan Zsolt Nemeth, dyrektorzy departamentów: rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju społecznego wsi, Ministerstw Rozwoju Wsi Węgier oraz Słowacji, a także zaproszeni eksperci.

Podczas konferencji wspominano o konieczności harmonizacji wszystkich uruchamianych funduszy europejskich w latach 2014-2020, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczyć będą obszarów wiejskich, w tym także młodzieży wiejskiej. Jasno trzeba powiedzieć, że obecny okres finansowania 2007-2013 nie prowadził takiej harmonizacji, a działania niektórych programów wręcz się dublowały lub niwelowały. Wg eksperta węgierskiego pana Gezy Gelencsera, konieczne jest opracowanie wspólnych regulacji i wspólnych terminów dla różnych programów, które mają być uruchomione w latach 2014-2020. Unia Europejska w przyszłym okresie programowania w znaczący sposób będzie wspierać młodzież wiejską. Dzięki wsparciu finansowemu, merytorycznemu i doradczemu, ma zostać utworzona nowa grupa młodych rolników, takich których rodzice czy dziadkowie nie prowadzili gospodarstw rolnych lub prowadzili gospodarstwa kilkuhektarowe, gdzie i tak konieczna była stała praca poza gospodarstwem, aby utrzymać rodzinę. Jest to jeden z pomysłów na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży wiejskiej, aby ponownie zainteresować ją produkcją żywności. To nowe pokolenie młodych rolników otrzyma nie tylko wsparcie finansowe, ale także możliwość zdobycia wykształcenia rolniczego, i stałego doradztwa przez 2 lata po uruchomieniu produkcji. Jest to też narzędzie, które ma zatrzymać proces starzenia się europejskiej wsi. W Polsce nie wygląda to najgorzej, bo na jednego młodego rolnika do 35 roku życia, przypada 2 rolników powyżej 55 roku życia, na Węgrzech jest to już 1 młody na 8 starszych, a w Portugalii ten stosunek wynosi 1:25! Jednak dając takie wsparcie młodzieży, która będzie chciała utrzymywać się z rolnictwa, należy nie zapominać o młodych osobach, które zrezygnują z prac rolnych.

Prelegenci podkreślali, że konieczne jest zatrzymanie tych ludzi na obszarach wiejskich. Dlatego zostaną uruchomione programy przekwalifikowywania zawodowego, programy wspierające zakładanie i prowadzenie własnych działalności rolniczych, skierowane stricte do młodzieży wiejskiej. Dzięki takiemu podejściu powstaną nowe firmy, które nie tylko będą świadczyć usługi na rzecz społeczności wiejskich, ale także powstaną nowe miejsca pracy, które zostaną zapełnione przez wykwalifikowanych młodych pracowników, którzy zmienią swoją orientację zawodową. Prowadzone będą również kampanie informacyjne, które będą pobudzały młodzież wiejską do uzupełniania wykształcenia, zdobywania nowych kwalifikacji. Jest to efektem, obecnej sytuacji gdzie wielu młodych ludzi na terenach wiejskich nie posiada odpowiednich kwalifikacji czy wyuczonego zawodu. Niejednokrotnie młodzież ta, nawet nie wie gdzie oprócz szkół stacjonarnych może takie wykształcenie czy kwalifikacje zdobyć.

Podkreślano również, ważną rolę społeczną młodzieży. Słowaccy eksperci podkreślali bardzo udziału młodzieży wiejskiej w życiu społeczności lokalnych i ich pogłębianie się w apatyczności i bierności społecznej. Ten stan rzeczy, w różnym stopniu jest zauważalny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Aby to zmienić, konieczne jest współdziałanie instytucji publicznych i samorządowym z organizacjami pozarządowymi i społecznymi. Również współdziałanie ponadnarodowe. Dzięki wspólnym projektom dwu- czy trójsektorowym możliwe jest kompleksowe wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wzmocnione indywidualnym podejściem do każdego przypadku. Takie możliwości będzie dawało tzw. crossowanie funduszy europejskich z różnych programów, które nie było dotąd możliwe.

Nowa perspektywa 2014-2020 wydaje się mieć bardzo dobre założenia z punktu widzenia obecnej sytuacji młodzieży wiejskiej, jej problemów i oczekiwań. Projekcja programów europejskich pozwala patrzeć optymistycznie zarówno na problemy z zatrudnieniem i poziomem wykształcenia młodzieży wiejskiej. Miejmy nadzieję, że poszczególne kraje wdrażając szczegółowo te programy nie zapomną o tych założeniach.

Beata Boska-Adamczyk
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży
Źródło:  
http://www.mlodziez.org.pl/akcja-2Widok zawartości stron Widok zawartości stron