Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

"Nowe perspektywy 2" w Łodzi

W CEiPM w Łodzi rozpoczyna się realizacja projektu „Nowe perspektywy 2”. Potrwa on do 30 czerwca 2014 r. W ramach projektu wsparciem zostanie objęta młodzież nieaktywna zawodowo, bezrobotna, zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 15-25 lat, której ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

W procesie rekrutacji każdy z potencjalnych uczestników, po wypełnieniu ankiety zgłoszeniowej do udziału w projekcie, otrzymał informację o planowanych formach wsparcia. Kandydaci w oparciu o materiały reklamowe oraz szczegółową informację uzyskaną bezpośrednio od pracowników CEiPM, byli informowani o  możliwości i warunkach udziału w projekcie. Liczne zgłoszenia przyciągał fakt możliwości ukończenia rozlicznych kursów - najbardziej kursu na prawo jazdy.

Ze wstępnych rozmów z przyszłymi beneficjentami wynika, iż  propozycje różnych kursów,
to nie jedyna motywacja do uczestnictwa. Dla wielu udział w projekcie jest szansą lepszej perspektywy zawodowej, zmianą „na lepsze”, a status zawodowy – dla osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo - jest mobilizacją do zmiany i świadomego zaplanowania drogi zawodowej.

Projekt obejmuje następujące zadania: integracyjne zajęcia kreatywnego spędzania czasu, grupowe doradztwo zawodowe, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, wsparcie psychologiczne – treningi i warsztaty, indywidualne wsparcie psychologiczne, kurs językowy, warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, warsztaty informatyczne, kurs przedsiębiorczości, kurs ECDL START, kurs prawa jazdy kat. B, kurs zawodowy oraz praktyki zawodowe u pracodawców.

Doradcy zawodowi CEiPM w Łodzi poprowadzą w projekcie zajęcia grupowe. Warsztaty obejmować będą zagadnienia: rynku pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych (listów motywacyjnych oraz CV), autoprezentację, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Prowadzone będą również zajęcia indywidualne – zawierające plany działań dla każdego uczestnika oraz diagnozę predyspozycji zawodowych pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej, niezbędną do wyboru w projekcie szkolenia zawodowego.

Autor: Halina Fiwek, doradca zawodowy II stopnia w  CEiPM Łódź


Widok zawartości stron Widok zawartości stron