Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowe umiejętności drogą do zawodowego sukcesu

W dzisiejszych czasach wykształcenie to zbyt mało. Dla pracodawców liczą się przede wszystkim umiejętności i doświadczenie. Przydatna jest również wiedza dotycząca rynku pracy i motywacja. Mogli się o tym przekonać uczestnicy wakacyjnego programu, zorganizowanego wspólnie przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie i dębickie jednostki Ochotniczych Hufców Pracy – Młodzieżowe Centrum Kariery i filię Młodzieżowego Biura Pracy.

– Zależało nam przede wszystkim na pobudzeniu i zwiększeniu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne – mówi Agnieszka Wozowicz, pośrednik pracy w MBP w Dębicy. – Udział w warsztatach wyposażył uczestników w wiedzę na temat specyfiki lokalnego rynku pracy, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia oraz umiejętnego redagowania dokumentów aplikacyjnych.

Podczas warsztatów wiele uwagi poświęcono zakładaniu i funkcjonowaniu działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzieli się, co to znaczy być osobą przedsiębiorczą oraz jak wykorzystać drzemiący w nas potencjał.

Osoby uczestniczące w zajęciach zostały wyposażone w wiedzę, jakie instytucje wspierają przyszłych przedsiębiorców, oferując bezzwrotne dotacje na prowadzenie własnego biznesu – mówi Paweł Bonarek, doradca zawodowy w MCK w Dębicy. – Zwracaliśmy szczególną uwagę na oryginalność pomysłu, dzięki któremu nowopowstała firma ma szanse utrzymania się na rynku. To niezwykle ważne, ponieważ jednym z wymogów stawianych przez instytucje wspierające przedsiębiorczość, jest co najmniej jednoroczne utrzymanie działalności.

Nie tylko wiedza

Wakacyjny program poszerzony został o bezpłatny kurs obsługi kas fiskalnych, by uczestnicy, oprócz wiedzy o rynku pracy, zdobyli konkretne umiejętności. Dzięki nim zwiększą swoje możliwości znalezienia zatrudnienia. Zajęcia w przeważającej części miały charakter praktyczny. Osoby uczestniczące w kursie nauczyły się dokonywania sprzedaży towarów i usług według pozycji cennika, sprzedaży za pomocą kodów PLU oraz z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych. Poznały sposoby pracy przy kasie w systemie zmianowym, opanowały również umiejętność drukowania raportów fiskalnych i niefiskalnych, sprzedaży towarów ważonych oraz obrotu opakowaniami zwrotnymi. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali także z ustawą o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Dowiedzieli się, jakie przepisy prawne obowiązują kasjerów podczas obsługi urządzeń fiskalnych. Szkolenie zakończyło się egzaminem w formie testów i zadań praktycznych. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia.

Program rynku pracy pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z powiatu dębickiego z bezpłatnym kursem obsługi fiskalnej” został zrealizowany w dniach 12-13 lipca 2013 roku w ramach akcji „Lato z OHP”. Udział wzięło w nim siedemnaście osób poszukujących pracy, nie tylko bezrobotnych, ale również będących często w trudnej sytuacji finansowej lub nie posiadających kwalifikacji zawodowych. Wśród nich byli także absolwenci szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: Maria Piotrowska


Widok zawartości stron Widok zawartości stron