Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nowy Rok z nowymi kwalifikacjami w Chęcinach

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Chęcinach zakończono realizację 3 kursów zawodowych dla 25 osób: „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, „Nowoczesne techniki wykończeniowe w pomieszczeniach wewnętrznych” i „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera”, zorganizowanych w ramach programu utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i skierowanych do młodzieży bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo, w wieku 18-25 lat.

Kurs "Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych" trwał 125 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.  Udział w kursie  wzięło 10 osób. Celem było przygotowanie do pracy w zawodzie opiekuna w domu podopiecznego, domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjnych, domach seniorów i domach dla bezdomnych.

W kursie "Nowoczesne techniki wykończeniowe w pomieszczeniach wewnętrznych" wzięło udział również 10 osób. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Nabyli wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych, stosowania tynków szlachetnych, montażu sufitów podwieszanych, kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych, wykończeniowych prac podłogowych, malowania i prac dekoracyjnych, przepisów bhp, technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych, układania posadzek

Jako trzeci, został zorganizowany "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera". Uczestniczyło w nim udział 5 osób. Kurs miał przygotować do pracy w zakresie organizacji i techniki handlu przy sprzedaży towarów i usług oraz wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klienta.

Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz certyfikaty potwierdzające nabyte kwalifikacje. Wyrazili bardzo pozytywną opinię na temat programu i formy prowadzenia zajęć. Młodzi ludzie są przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte w czasie szkoleń są dla nich atutem w trakcie poszukiwania pracy.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron