Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Oferta szkoleniowo-edukacyjna Hufca Pracy 1-34 w Ziębicach

Ukończyłeś gimnazjum? Wybierasz się do szkoły zawodowej i masz problem ze znalezieniem praktyk? Zapraszamy do nas! Kadra Hufca Pracy pomaga w znalezieniu praktyk zawodowych i dopełnieniu formalności związanych z zatrudnieniem pracowników młodocianych. Głównym celem działalności OHP w zakresie kształcenia i wychowania jest stworzenie młodzieży warunków do prawidłowego rozwoju społecznego zawodowego. Hufce Prace umożliwiają młodym ludziom zdobycie wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych.

W HP 1-34 w Ziębicach szkolenie teoretyczne odbywa się w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Ząbkowicach Śląskich. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w firmach na terenie powiatu ząbkowickiego, m.in. w zakładach fryzjerskich, samochodowych, restauracjach czy sklepach - w oparciu o zawarte na 36 miesięcy indywidualne umowy o pracę. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są miesięczne kursy zawodowe I, II i III stopnia w organizowane przez Ośrodki Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Uczestnicy hufca mają możliwość kształcenia w zawodach: kucharz, sprzedawca, piekarz, cukiernik, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, murarz, elektryk, kamieniarz oraz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Kadra hufca monitoruje postępy w nauce oraz warunki pracy i kształcenia zawodowego, organizuje zajęcia wyrównawcze w przypadku kłopotów w nauce,  pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przydatku zaistnienia takiej konieczności, współpracuje z rodzicami, opiekunami, nauczycielami czy kuratorami. Wychowawcy hufca ściśle współpracują  z doradcami zawodowymi, którzy badają predyspozycje zawodowe młodzieży, pomagają w wyborze zawodu oraz dają możliwość udziału w ciekawych projektach czy pomóc w znalezieniu pracy po ukończeniu szkoły. Ponadto uczestnicy Hufca Pracy mają szansę rozwijać swoje zainteresowania i w ciekawy sposób spędzać czas wolny poprzez udział w  konkursach: m.in. plastycznych, muzycznych literackich czy informatycznych, uczestniczyć w imprezach sportowych takich jak np. rajdy turystyczne, zawody w halową piłkę nożną, manewry wojskowe czy mistrzostwa strzeleckie oraz imprezach kulturalnych. Podopieczni hufca biorą także udział w programach edukacyjno – profilaktycznych w ramach których organizowane są spotkania z przedstawicielami m.in. służby zdrowia, Policji, Straży Miejskiej czy Straży Pożarnej. Uczestnicy hufca kończący szkołę zawodową stają się nie tylko wykwalifikowanymi, doświadczonymi pracownikami ale także uzyskują świadectwo pracy.

Jesteś zainteresowany zatrudnieniem w ramach OHP – przyjdź do nas Hufiec Pracy 1-34, Plac Strażacki 8, 57-220 Ziębice.

Autor: Agnieszka Żuraw wychowawca HP 1-34 w Ziębicach
Źródło: opracowanie własne, Informator o działalności OHP na Dolnym Śląsku


Widok zawartości stron Widok zawartości stron