Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Oni zrobili to wczoraj – my możemy to zrobić dziś

Takie hasło pojawia się na plakatach informujących o zbiórkach krwi organizowanych w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. W 2008 roku kadra ŚHP w Lublinie podsunęła młodzieży pomysł zorganizowania zbiórki krwi. Od tamtej pory w hufcu regularnie organizowane są tego typu przedsięwzięcia pod hasłami nawiązującymi do wydarzeń z najnowszej historii Polski, zwłaszcza walki o wolność i niepodległość.

W 2008 r. w hufcu został stworzony Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi (HDK). W 2009 roku przypadała 90. rocznica powstania PCK. Miało to dodatkowe znaczenie, ponieważ działalność klubu opierała się o lokalne struktury PCK. Od momentu powstania Klub HDK brał udział w wielu przedsięwzięciach organizowanych przez PCK. Przykładem jest kilkudniowy wyjazd do Wilkowa, miejscowości która najbardziej ucierpiała podczas powodzi w 2010 r. Młodzież pomagała ludziom w porządkowaniu „krajobrazu po bitwie”.                                 
Kilkakrotnie młodzież wsparła Rejonowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża podczas akcji „Góra grosza”. Przez kilka miesięcy przedstawiciele PCK zbierali bilon w szkołach na Lubelszczyźnie. Po zakończeniu zbiórki należało przeliczyć wszystkie zebrane 1, 2 i 5-groszówki. W dwa kolejne popołudnia młodzież segregowała i przeliczyła drobne monety. To tylko kilka przykładów współpracy.
Jak wspomniano wcześniej zbiórki krwi odbywają się w połączeniu z wystawami i prelekcjami dotyczącymi konkretnych wydarzeń historycznych. Przedstawione poniżej działania są dobrymi przykładami realizacji zamierzeń hufca.
We wrześniu 2010 r. uczestnicy Środowiskowego Hufca Pracy zrzeszeni w Młodzieżowym Klubie Honorowych Dawców Krwi zorganizowali akcję krwiodawstwa. Wzięło w niej udział ponad 20 osób, choć ze względu na przeziębienie jednej z nich krew oddało 19. W sumie zebrano 9,55 litra krwi. Wrześniowa akcja krwiodawstwa w ŚHP nawiązywała do kolejnej rocznicy kampanii 1939 roku. W końcu patriotyzm tamtych czasów polegał na oddawaniu krwi, w sensie dosłownym. Dzisiejsze honorowe krwiodawstwo jest również namiastką patriotyzmu. Do tej idei nawiązywał plakat zachęcający do udziału w zbiórce - pod hasłem: „Oni już to zrobili, teraz my oddajemy krew” - przygotowany przez młodzież hufca. Młodzi krwiodawcy przygotowali również wystawę złożoną z książkowych i prasowych pozycji historycznych opisujących przebieg działań wojennych, które stały się przyczyną wybuchu II wojny światowej. Na wystawie można było zobaczyć replikę przedwojennej gazety z dnia 1 września 1939 roku. Dodatkową atrakcją byli młodzi krwiodawcy w płaszczach żołnierskich rozdający ulotki mieszkańcom lubelskich Bronowic i zachęcający ich do udziału w akcji. 
W listopadzie 2010 r. i 2011 r. po raz kolejny przeprowadziliśmy zbiórki krwi. Obie akcje zorganizowano pod hasłem „Dotknij niepodległości”. Nawiązywały one do wydarzeń z roku 1918, kiedy to po stu dwudziestu trzech latach zaborów Polska odzyskała niepodległość. Oddawanie krwi połączono z kolejną wystawą. Oprócz ekspozycji zdjęciowej, przedstawiającej postacie z epoki i wydarzenia sprzed dziewięćdziesięciu trzech lat, kiedy to Polska wracała na mapę Europy, zaprezentowano na niej kolekcję odznaczeń wojskowych z tego okresu oraz replikę szabli ułańskiej. Na wystawie zaprezentowano także kilkadziesiąt książek dotyczących wspomnianego tematu. W trakcie zbiórek po raz kolejny promowaliśmy ideę krwiodawstwa traktowanego jako współczesna forma patriotyzmu.

16 maja 2012 r. w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji projektu „,Zapora 2012” poświęconego pamięci majora Hieronima Dekutowskiego. Postać majora, zakatowanego po wojnie przez oprawców z UB, żołnierza Września ‘39, cichociemnego, oficera Armii Krajowej, a później organizacji Wolność i Niezawisłość, jest znana młodzieży hufca, choćby z poprzednich akcji poświęconych pamięci Zapory. Pierwszą częścią projektu poświęconego bohaterowi było przygotowanie wystawy fotograficznej w świetlicy ŚHP. Na zdjęciach można było obejrzeć majora Dekutowskiego w różnych okresach życia, w mundurze i w cywilu. Uzupełnieniem ekspozycji fotograficznej były biogramy Zapory, a także zdjęcia współczesnych miejsc upamiętniających postać tego żołnierza.  Realizacja drugiej części projektu rozpoczęła się 17 maja o godzinie 9.00. Była to akcja honorowego krwiodawstwa, której towarzyszyło hasło „Oni wczoraj oddali krew, my możemy zrobić to dzisiaj”. W akcji wzięło udział ponad dwadzieścia osób. Zebrano wówczas ponad 7 litrów krwi.  Z kolei 18 maja rozpoczęła się ostatnia część tryptyku „Zapora 2012”. O godzinie 12.00 ze świetlicy hufca wyruszyła grupa 21 osób, by wziąć udział w XI Rajdzie Pamięci im. Hieronima Dekutowskiego. Młodzież OHP już po raz piąty wzięła udział w rajdzie poświęconym majorowi Zaporze.

Akcje krwiodawstwa, w których biorą udział młodzi ludzie, są bez wątpienia potrzebne. Z jednej strony młodzież poznaje fragment polskiej historii do niedawna przemilczanej, a poza tym krew oddawana w każdej ze zbiórek ratuje życie innym. Najcenniejszym jednak osiągnięciem inicjatywy zapoczątkowanej w 2009 r. jest ciągle zwiększająca się liczba osób oddających krew. 

Autorzy: Paweł Żalicki, Jacek Bury, ŚHP w Lublinie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron