Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie zaprasza na szkolenia

W wyniku wygranego przetargu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi OSZ w Dobieszkowie został zobligowany do realizacji szkolenia „Magazynier z obsługą kasy fiskalnej, obsługą wózków jezdniowych oraz wymianą butli gazowych wraz z kursem prawa jazdy kat. B”.

23 osoby uczestniczą w zajęciach w ilości 260 godzin, w tym 200 godz. z zakresu magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, obsługą wózków jezdniowych oraz wymianą butli gazowych i 60 godzin z zakresu kursu prawa jazdy kat. „B”(w tym 30 godz. teorii i 30 godzin praktyki). Kurs skierowany jest dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zdobycia umiejętności i uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, wymiany butli z gazem, specyfiki pracy w magazynie, programów magazynowych, obsługi kasy fiskalnej, elementów fakturowania (wystawianie faktur i rachunków), nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów o ruchu drogowym, nabycie praktycznych umiejętności kierowania pojazdem jak również odpowiednie przygotowanie do przystąpienia do egzaminów państwowych dających uprawnienia do prowadzenia pojazdów w w/w kategorii.

W zakresie pracy w magazynie program realizuje zagadnienia takie jak: zasady gospodarki magazynowej, prowadzenie dokumentacji magazynowej, przepisy BHP, zastosowanie systemów komputerowych, zasady inwentaryzacji. Natomiast w zakresie obsługi kas fiskalnych program realizuje zagadnienia takie jak: podstawy prawne gospodarki kasowej, elementy terenoznawstwa, dokumentacja handlowa i magazynowa, obsługa kas fiskalnych, kontrola stanów magazynowych, dokumentacja obrotu kasowego, niedobory i nadwyżki w kasie, operacje raportów, wystawianie faktur i rachunków.

Powyższe szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie przedmiotowego szkolenia i uzyskanie kwalifikacji.

Po zakończeniu szkolenia w zakresie tematyki magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i wózków jezdniowych oraz wymianą butli gazowych uczestnik będzie dopuszczony do kursu prawa jazdy kat. „B”. Zajęcia teoretyczne traktowane są jako godziny edukacyjne, natomiast  zajęcia praktyczne (jazda samochodem) jako godziny zegarowe. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów o ruchu drogowym, odpowiednie przygotowanie do przystąpienia do egzaminów państwowych dających uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Sprawdzeniem efektów szkolenia jest egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny. Uczestnicy będą mieli zapewnione pokrycie kosztów związanych z  opłatami skarbowymi, materiałami  szkoleniowymi, badaniami  lekarskimi, egzaminem wewnętrznym, zdjęciem niezbędnym do wyrobienia dokumentu potwierdzającego zdobycie uprawnień oraz egzaminem państwowym  w ośrodku egzaminacyjnym.

Zorganizowanie takiego szkolenia dla uczestników mających trudną sytuacje rodzinną daje bardzo duże możliwości w odnalezieniu się na rynku pracy. Uzyskane uprawnienia i pokrycie wszelkich kosztów ułatwia start życiowy młodym, pokrzywdzonym przez los
 i niedoświadczonym ludziom.

Autor: Mariola Grabowicz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron