Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Po co się szkolić?

Czy na pewno nasza nauka kończy się wraz z zakończeniem edukacji w szkole? Dlaczego pracodawcy oczekują od nas chęci do nauki i dalszego rozwoju? Po co organizować szkolenia? Okazuje się, że w starym porzekadle „człowiek uczy się przez całe życie” kryje się więcej prawdy niż moglibyśmy przypuszczać.

„Nigdy więcej szkoły, podręczników i nauki!" – tak brzmią z reguły słowa osób, które zakończyły pewien etap swojej edukacji, bez względu na to, czy jest to gimnazjum, szkoła średnia lub wyższa i właśnie w tym momencie pragną podjąć pierwszą poważną pracę. 

Tymczasem sytuacja na rynku pracy wymusza pewne ustępstwa od tej deklaracji. Jak wynika z corocznych badań przeprowadzanych wśród pracodawców, jedną z podstawowych cech jakiej wymaga się od kandydatów, zarówno z niewielkim stażem pracy jak i tych doświadczonych, jest chęć do nauki i dalszego rozwoju.

Dlaczego pracodawcy oczekują od nas chęci do nauki i dalszego rozwoju?

Należy na początku wyjaśnić, iż pracodawcy wcale nie mają  przeświadczenia o naszej niewiedzy i nieprzydatności do pracy, gdyby tak uważali po prostu nie zostalibyśmy nigdy zatrudnieni. To dynamicznie rozwijający się rynek nasycony wieloma konkurującymi o względy klienta firmami wymusza na pracodawcach, a co za tym idzie na pracownikach, konieczność poddawania się systematycznym zmianom.

Organizacje, które za cele postawiły sobie rozwój i zdobycie przewagi nad konkurencją stoją przed koniecznością zatrudniania osób o dużych umiejętnościach lub ciągłego, niesłabnącego doskonalenia kompetencji ludzi już zatrudnionych w swoich szeregach. To doskonalenie nie może być realizowane wbrew pracownikowi, bez jego zaangażowania, ponieważ będzie nieskuteczne. Tylko prawdziwa i szczera chęć do nauki otwiera przed pracownikiem szansę odkrycia całkiem nowych i perspektywę rozwoju już posiadanych umiejętności w procesie szkolenia.

Czym jest szkolenie?

Szkolenie to nic innego jak wspomaganie osób szkolonych w rozwoju konkretnych umiejętności. Słowo „konkretnych" ma tu szczególne znaczenie, gdyż szkolenia różnią się od tradycyjnych form edukacji szkolnej zarówno jakością oraz ilością dostarczanej wiedzy, jak i formą jej przekazania.

Szkolenia obejmują swym zasięgiem ściśle określone umiejętności, przykładowo obsługę maszyn CNC lub kompetencje społeczne, np. negocjowanie. Osoba przystępująca do szkolenia ma prawo wyboru szkolenia, by umiejętności rozwijane w jego trakcie okazały się przydatne w przyszłej karierze, zwłaszcza że rynek szkoleń w ostatnich latach bardzo się rozwinął i możliwości wyboru są niemalże nieograniczone.

Szkolenia, zwłaszcza te związane z obsługą manualną maszyn i urządzeń, mają za zadanie pokazać w praktyce mechanizmy działania i obsługi sprzętu, a na ich zakończenie, po przystąpieniu do egzaminu, osoba szkolona otrzymuje certyfikat poświadczający udział w szkoleniu i nadający uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Na potwierdzenie udziału w szkoleniach związanych z nabyciem umiejętności społecznych (dotyczących kontaktów innymi ludźmi) np. negocjacji czy komunikacji zwykle otrzymuje się tylko zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy bardzo dobrze zapoznać się z ofertą firmy szkoleniowej i upewnić czy szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem pewnych uprawnień czy tylko zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Nie wszystkie szkolenia ze swej natury wiążą się z otrzymaniem uprawnień, aczkolwiek te właśnie są najbardziej cenione na rynku pracy.

Szkolenie i co dalej…?

Po zakończeniu szkolenia, możemy pochwalić się nowymi umiejętnościami i kompetencjami, a jeżeli ukończenie cyklu szkoleniowego otwiera nam możliwość przystąpienia do egzaminu w celu zdobycia certyfikatu dającego pewne uprawnienia, to warto z niego skorzystać. Żyjemy w dobie olbrzymiego nacisku na pracodawców wywieranego przez kontrole Państwowej Inspekcji Pracy oraz BHP, a wszystko to ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy, w związku z tym prędzej zostanie zatrudniona osoba młoda przeszkolona, posiadająca odpowiednie uprawnienia i certyfikaty niż taka, która ma doświadczenie, a dokumentów takich nie posiada.

Szkolenie podjęte z własnej inicjatywy  to znak dla pracodawcy, że ma do czynienia z osobą która dba o swój rozwój i myśli perspektywicznie. Taki człowiek jest zatem dla pracodawcy dobrą „inwestycją", ponieważ swoją postawą jednoznacznie daje do zrozumienia, iż w przypadku konieczności podniesienia kompetencji poprzez kolejne szkolenie (po przyjęciu do firmy już na koszt pracodawcy) w pełni wykorzysta szansę własnego rozwoju, nie zmarnuje pokładanych w nim szans i pieniędzy.

Wiele przytoczonych powyżej argumentów przemawia za przystąpieniem do szkoleń, zwłaszcza ze są to formy edukacji, które zwykle nie trwają długo, a wiedza w nich przekazywana jest konkretna i bezcenna. Minusem może okazać się konieczność uiszczenia opłaty za szkolenie, a im bardziej wyspecjalizowane, tym większa jest jego cena. Jednakże ten kij ma dwa końce – im bardziej wyspecjalizowane szkolenie, tym bardziej pożądane przez pracodawców kompetencje można podczas niego zdobyć, a co za tym idzie większe szanse na znalezienie bardzo dobrze opłacanego zatrudnienia.

Każdy kto chce wziąć udział w szkoleniu powinien sobie odpowiedzieć na pytania: Czy zyskam coś po zakończeniu tego szkolenia? Czy nowe kompetencje będą przydatne na rynku pracy? Czy pomogą mi w znalezieniu pracy? Jeżeli odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań jest twierdząca, nie ma co zwlekać, trzeba iść na to szkolenie!

Autor: Marta Gocek, Pośrednik Pracy Stażysta, Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Sosnowcu

Źródło: M. Kossowska, I. Sołtysińska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji


Widok zawartości stron Widok zawartości stron