Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Polska – Ukraina – międzynarodowa pomoc młodzieży

W dniach 25-28 września 2014 r. w Tarnopolu na Ukrainie odbyło się Międzynarodowe Seminarium pt: „Poszukiwania nowych mechanizmów zatrudniania młodzieży”. Uczestniczyło w nim łącznie 50 osób, które reprezentowały Ministerstwo Młodzieży i Sportu Ukrainy, urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz Młodzieżowe Centra Pracy z 15 obwodów Ukrainy. Nie mogło w takim miejscu zabraknąć przedstawicieli Ochotniczych Hufców Pracy, z którymi ukraińskie organizacje współpracują od dłuższego czasu. To od OHP czerpią wzory do wspierania młodzieży na rynku pracy.

Współpraca polsko – ukraińska rozpoczęła się w listopadzie 2011 r. Wtedy podpisano porozumienie pomiędzy Podkarpacką Wojewódzką Komendą OHP a Wojewódzkim Młodzieżowym Centrum Pracy w Tarnopolu. Podstawą współpracy miały być wspólnie realizowane projekty międzynarodowe oraz wzajemna wymiana doświadczeń z zakresu fachowej wiedzy i dobrych praktyk. W 2012 r. do Polski w ramach projektu „Przez tradycje obyczaje poznajemy się nawzajem" przyjechała młodzież ukraińska, a w 2013 Ukrainę odwiedzili młodzi Polacy (projekt „Mój talent – moja praca").

Działania w ramach współpracy polsko-ukraińskiej  nie ograniczają się tylko do wymiany młodzieży. Przedstawiciele obu krajów spotykają się również po to, by wspólnie wypracowywać metody zapobiegania bezrobociu młodych osób. W tej dziedzinie ukraińskie organizacje chcą korzystać z polskich doświadczeń, których dostarczają im Ochotnicze Hufce Pracy.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie odbyło się w lutym 2013 roku w Polsce. Wówczas w ramach projektu „Nowe mechanizmy zatrudniania młodzieży",  Ukraińcy zapoznali się z polskim rynkiem pracy oraz sposobami pracy z młodymi ludźmi, których dotyka coraz większe bezrobocie. W programie sześciodniowej wizyty studyjnej odbywały się spotkania i panele dyskusyjne w Podkarpackiej WK OHP, Wojewódzkim i Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, firmie BD Center, a także w Hufcu Pracy 9-9 w Krośnie i Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.

W tym roku doszło do ponownego spotkania, tym razem na Ukrainie, podczas międzynarodowego seminarium pt. „Poszukiwanie nowych mechanizmów zatrudniania młodzieży". Ochotnicze Hufce Pracy  reprezentowali: dyrektor Biura Rynku Pracy w KG OHP Urszula Kowalska, Komendant Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP Magdalena Andrzejak – Klecha, dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim Cezary Terech, kierownik Zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej PWK OHP  Aneta Dąbrowa oraz specjalista ds. programów w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie Valentyna Dmytrenko

Celem seminarium było przybliżenie uczestnikom doświadczeń OHP z zakresu rozwiązywania problemów bezrobocia wśród młodzieży w Polsce, a także podpisanie memorandum o współpracy pomiędzy Młodzieżowymi Centrami Pracy z 15 obwodów Ukrainy a Podkarpacką Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy. Przedstawiciele OHP w swych wystąpieniach zaprezentowali uczestnikom przedsięwzięcia aspekty prawne jego funkcjonowania oraz strukturę, a także przedstawili realizowane programy dotyczące aktywizacji młodych osób na rynku pracy. Wykorzystując polskie doświadczenia reprezentanci ukraińskich organizacji pozarządowych wypracowywali stanowisko dotyczące metod przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży w ich kraju. Delegacja z OHP odwiedziła również w Tarnopolu siedzibę - jedynego takiego na Ukrainie - Powiatowego Urzędu Pracy, która spełnia wszystkie unijne standardy obsługi petentów.

Współpraca polsko – ukraińska wciąż się rozwija. Podpisywane są porozumienia i realizowane kolejne projekty. Korzysta na tym przede wszystkim młodzież, która ma możliwość wzajemnego poznania się i wymiany doświadczeń. Zdobywa wiedzę, nowe umiejętności i współpracuje ze sobą w ramach różnego rodzaju inicjatyw.

 

Autorzy:

Valentyna Dmytrenko, specjalista ds. programów- stażysta w CEiPM w Rzeszowie

Monika Obrębowska – Czwórnóg, pośrednik pracy w PPP w Łańcucie


Widok zawartości stron Widok zawartości stron