Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praca na wakacjach? Pamiętaj o umowie!

Znalazłeś interesującą ofertę pracy? Świetnie – pierwszy krok masz już za sobą! Jeśli pracodawca zdecydował się Cię zatrudnić, musisz pamiętać o zawarciu umowy – koniecznie na piśmie!

Podpisany jeszcze przed rozpoczęciem pracy dokument nie tylko określi, co będziesz robił i ile zarabiał, ale jest też Twoim zabezpieczeniem na wypadek ewentualnego konfliktu z pracodawcą – może stanowić dowód w sądzie i pomoże np. wyegzekwować należne wynagrodzenie.

WAŻNE:Pamiętaj, jeśli jesteś nieletni, Twój opiekun prawny powinien zapoznać się z umową, którą miałbyś zawrzeć z pracodawcą i podpisać ją.

W Polsce mamy kilka rodzajów umów, na podstawie których możesz wykonywać pracę na wakacjach. Najwięcej ofert pracy dla młodzieży dotyczy pracy krótkoterminowej, dlatego spotkasz się najprawdopodobniej z umową zlecenie lub umową o dzieło (są to tzw. umowy cywilnoprawne), ewentualnie umową o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy.

Czy te umowy różnią się od siebie? Tak. Przede wszystkim: umowy o pracę reguluje Kodeks pracy. Umowy cywilnoprawne podlegają regulacjom Kodeksu cywilnego, są prostsze w zawarciu i rozwiązaniu, ale w tym wypadku zatrudniający nie musi zleceniobiorcy lub wykonawcy umowy zapewniać świadczeń pracowniczych jak np. pensja minimalna. Oczywiście wszystko jest możliwe do ustalenia z pracodawcą przed rozpoczęciem pracy - szczegóły znajdziesz poniżej.

Umowa o dzieło

Umowa ta obliguje wykonawcę (czyli ciebie) do wykonania określonego dzieła, a zamawiającego - do wypłaty wynagrodzenia za to dzieło. W tym przypadku zazwyczaj nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Umowa taka ma przeważnie charakter jednorazowy.

Umowa zlecenie

W tej umowie zleceniobiorca (czyli ten, kto wykonuje zlecenie) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy. Treść tej umowy może być swobodnie kształtowana przez jej strony. Co ważne, przy takiej umowie nie ma wymogu wypłacania przez zleceniodawcę minimalnego wynagrodzenia (taki obowiązek istnieje w przypadku umowy o pracę). Zazwyczaj przy takich umowach nie występują płatne urlopy czy zwolnienia lekarskie, ale mogą zostać wprowadzone do umowy, jeśli obie strony się na to zgodzą.

Umowa o pracę na czas określony

W tym rodzaju umowy o pracę pracodawca wskazuje dokładnie czas, w którym zatrudnienie ma trwać, to znaczy, że mija ono w wyznaczonym terminie. Pracodawca sprawuje kontrolę nad pracą swojego pracownika (dotyczy to wszystkich rodzajów umów o pracę). Umowa ta daje pracownikowi szerokie uprawnienia – ma on prawo do otrzymywania określonego wynagrodzenia za pracę, urlopów, zwolnień lekarskich i szeregu innych przywilejów.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Ten rodzaj umowy charakteryzuje się tym, że nie ma w niej określonego terminu, w którym pracę należy wykonać. Umowa zawierana jest na czas wykonania konkretnego zadania np. zbioru owoców. Jednej osobie można proponować ten rodzaj umowy wielokrotnie. Również oparta jest na Kodeksie pracy, zatem daje pracownikowi szerokie uprawnienia.

Chcąc pracować – powinieneś wiedzieć jakie masz prawa i obowiązki w związku z umową, którą podpiszesz. O szczegóły dotyczące poszczególnych umów możesz zapytać w jednostkach OHP, np. Młodzieżowych Biurach Pracy.

WAŻNE:Osoby, które podpiszą umowę o pracę muszą poddać się badaniom (kieruje na nie pracodawca) potwierdzającym brak przeciwskazań do jej wykonywania. Powinieneś wiedzieć też (i jest to niezależne od rodzaju umowy), że przy niektórych zajęciach (gdzie miałbyś kontakt z żywnością) wymagane wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, które potwierdza spełnianie wymagań zdrowotnych do wykonywania pracy w kontakcie z żywnością lub takiej, przy której istnieje ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej na inne osoby.

Informacja o wysokości proponowanego przez pracodawcę wynagrodzenia przeważnie zawarta jest w ofercie pracy. Jeśli jest inaczej – kwotę należy ustalić indywidualnie w trakcie rozmowy z pracodawcą. Zarobki zależą od różnych czynników. Mogą być wyższe np. w dużych miastach i miejscowościach turystycznych.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje przydadzą Ci się przy poszukiwaniu pracy na wakacje. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyj do zakładki „Szukanie pracy” na naszej stronie – znajdziesz tam praktyczne wskazówki, jak przygotować CV i jak skutecznie szukać pracy. Skontaktuj się również z najbliższym Młodzieżowym Biurem Pracy lub Punktem Pośrednictwa Pracy – tam dowiesz się jeszcze więcej, a także zapoznasz się z aktualnymi ofertami pracy. Na pewno znajdziesz wśród nich coś dla siebie. Skorzystaj z doświadczenia OHP i razem z nami szukaj pracy na wakacje! Powodzenia!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron