Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Praca nad sobą w Siedlcach

W CEiPM OHP w Siedlcach odbył się trening umiejętności społecznych dla beneficjentów projektu „Równi na rynku pracy". Przeszkolonych zostało piętnaście osób z terenów wiejskich.

Celem treningu było podwyższenie umiejętności społecznych, które są niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Młodzież uczyła się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. reagowania na zaczepki innych, panowania nad własną złością, rozwiązywania konfliktów, czekania na swoją kolej i ponoszenia konsekwencji swojego zachowania. Młodzi ludzie nabyli umiejętności budowania pozytywnych relacji interpersonalnych: nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy, słuchania, zawierania znajomości, odmawiania, wyrażania emocji, reagowania na krytykę. Warsztaty były doskonałą okazją do poprawy samooceny, pogłębiania poziomu empatii i dostrzegania potrzeb innych osób.

Kwintesencją spotkań było wykonanie kart świątecznych. Uczestnicy zajęć dzielili się pomysłami podczas wspólnej pracy, pomagali sobie, rozmawiali i żartowali.

Autor tekstu i zdjęcia: Małgorzata Stefańska - CEiPM  Siedlce


Widok zawartości stron Widok zawartości stron